Personlig økonomi

Hva er kassekreditt?

Denne gjøres ofte tilgjengelig på kontoen direkte slik at man får tilgang på beløpet direkte