Hjem Personlig økonomi Viktige begrep å kunne når du skal låne penger

viktige begrep a kunne

Viktige begrep å kunne når du skal låne penger

Oppdatert 20.02.2021 FAQ

Når du skal låne penger vil du komme over endel ord og utrykk som kan være forvirrende.

Her har vi samlet noen av dem og svarer på hva de betyr.

Hva er et finansieringsforetak?

  • Et finansieringsforetak er en bedrift som tilbyr lån og kredittkort til andre bedrifter og til privatpersoner.

De er spesielt lisensiert til å tilby denne typen tjenester og må følge regler som gjelder innfor bransjen vedrørende utlån og kredittkort.

Disse bedriftene kan være utenlandske selskaper som har tillatelse til å tilby finansieringstjenester i Norge, eller det kan være norske selskaper. Selv om de er lisensiert til å tilby disse tjenestene, så bestemmer selskapet selv hva slags type finansieringstjenester de vil tilby, og hvordan de tilpasser reglene til hvordan de ønsker å tilby sine tjenester bare de holder seg innenfor begrensningene de blir pålagt.

Du vil, for eksempel, finne selskaper som kun finansierer andre virksomheter og ikke tilbyr sine tjenester til privatmarkedet, og du finner noen som kun tilbyr kredittkort og forbrukslån, men ikke boliglån.

Grunnen til dette er at det er ofte mer å tjene på forbrukslån og kredittkort, da disse har høyere rentesatser slik at man får inn mer på kort tid. Det betyr også at risikoen er større, men på grunn av at inntektene er såpass høye, så vil det likevel lønne seg.

Men alle denne typen bedrifter er finansieringsforetak og må ha de samme tillatelsene for å drive virksomheten sin.

Hva er en betalingsanmerkning?

  • Man får en betalingsanmerkning når man ikke betaler for seg og man har en uoppgjort inkassosak eller et rettslig krav mot seg.

Når man har en betalingsanmerkning, vil dette rapporteres fra byråer som henter inn kredittopplysninger om deg for eventuelle banker eller kredittinstitusjoner hvor du søker lån. De fleste steder vil da velge å ikke gi deg lån. Du kan gjøre noe med denne typen anmerkninger da de skal slettes omgående etter betalingskravet er oppgjort. Når slike krav er oppgjort og anmerkningen slettet, så kan man igjen bli vurdert for lån som tidligere.

I dag finnes det muligheter å få lån med betalingsanmerkning om du stiller sikkerhet i bolig med et omstartslån.

Om man har fått en betalingsanmerkning som ikke blir fjernet når kravet er oppgjort, må man kontakte den instansen som holder kravet mot deg og få det slettet. Kredittopplysningsfirmaet er pliktig til å få slettet anmerkningen når du ber om det med mindre de kan påvise at du ikke har gjort opp for deg.

Har man hatt en betalingsanmerkning, bør man selv vurdere sin situasjon om man burde ta opp et nytt lån selv om man får tilbud om det. Om man slet med å betale for saken som gikk til inkasso, bør man vurdere om man er i en bedre situasjon når man ønsker å ta opp lånet.

Hva er et serielån?

  • Med et serielån er avtalen din med finansieringsforetaket du låner penger av at du betaler et fast avdrag på lånet til det er nedbetalt.

Når avdraget er fast, betyr det at den totale innbetalingen hver måned vil variere med renter og eventuelle endringer i gebyrer. Med faste avdrag er det noe enklere å beregne hvor lang tid nedbetalingen av lånet tar.

Det blir med andre ord noe enklere å vurdere hvor lang nedbetalingstid man skal velge, og hvilken långiver. Sammenliknet med et annuitetslån, som er faste totale innbetalinger hver måned, så vil man med et serielån ikke ha den samme kontrollen over den totale innbetalingen.

Med et serielån minker beløpet man skylder banken raskere da de totale månedlige innbetalingene er høyere i starten, mens de minker etterhvert som man betaler ned lånet.

For et annuitetslån, betaler man inn mindre i starten, da avdraget da blir en mindre del av den totale innbetalingen hver måned, mens avdragene blir høyere når mer av lånet er betalt ned. De fleste bankene vil tilby deg den løsningen du ønsker. Om du synes den ene eller den andre er mer praktisk, er helt opp til deg.

Om man, for eksempel ønsker en løsning hvor man er helt sikker på at den månedlige innbetalingen blir den samme hver måned, velger man annuitetslån med låst rente. Men vil man heller se at beløpet man skylder reduseres raskt, velger man et serielån.

Hva er annuitetslån?

  • Når du velger et annuitetslån, betaler du samme beløp hver måned til lånet er nedbetalt.

Når du inngår en låneavtale, blir du enige med banken om det skal være et annuitetslån eller et serielån. Dette er en mye brukt løsning for boliglån.

På denne måten vet du alltid hvor mye låneavdraget ditt er. Men du vil likevel få justeringer på avdragene om rentene endrer seg. Når du inngår avtalen, har banken forventet at nedbetalingstiden er bestemt. Det vil si at avdragene følger det forhåndsutregnede beløpet. Men du vil bli belastet for eventuelle renteendringer eller endringer i periodiske gebyrer hos banken.

Fordeler med dette lånet er at det er lettere å forholde seg til hva terminbeløpene er. Men uten en nedbetalingsplan fra banken, kan det være vanskelig å se hvor lang tid det vil ta å betale ned lånet. Likevel så er gjerne nedbetalingsperioden såpass lang for et lån, at de fleste ikke tenker over hvor lang tid lånet tar eller hvor mye man har betalt til slutt.

Sammenliknet med et serielån, hvor det vil være enkelt å beregne nedbetalingstiden da avdragene er de samme hver måned uansett hva rentene eller gebyrene er.

Hva er gjeldsbrevslån?

  • Med gjeldsbrevslån snakker vi egentlig om alle lån hvor man signerer et gjeldsbrev.

Det gjør man stort sett uansett type lån man ønsker hos de fleste tilbydere. Men ellers brukes ofte dette begrepet på lån av litt størrelse som har lengre nedbetalingstid.

Gjeldsbrevet vil da inneholde alle betingelser som nedbetalingstid, gebyrer, rente på opptakstidspunktet, og en del annen nyttig informasjon om regler og betingelser. Dette er en kontrakt mellom deg og långiver som bekrefter alle avtalte punkter slik at dere ikke er i tvil om hva som er avtalt når lånet skal betales tilbake. Med en gang gjeldsbrevet er signert, startes prosessen som skal til for at pengene utbetales.

Gjelder dette et sikret lån, skal sikkerheten tinglyses før man kan få pengene. Når du har bedt om et forbrukslån, kan pengene som oftest utbetales med en gang gjeldsbrevet er betalt og du har sendt inn papirer de ber om for å bekrefte opplysninger du har oppgitt om inntekt og gjeld.

Spesielt når man tar opp boliglån, vil man måtte signere på et gjeldsbrev, som i tillegg til å bekrefte avtalen, også ofte ber deg om å skaffe vitner som bekrefter at du er den du sier du er, før de utbetaler lånet.

Hva er et hurtiglån?

  • Med hurtiglån menes et lån som betales ut raskere enn et vanlig lån.

De raskeste lånene kan ofte være i form av såkalte SMS-lån, hvor du noen ganger søker om lånet ved hjelp av SMS, og bekrefter på SMS når det er innvilget.

Lånet blir da overført til konto i løpet av dagen om du har bekreftet innen et bestemt tidspunkt i løpet av dagen, for eksempel kl 13. Da rekker utlåner å overføre pengene slik at de kommer med siste bankoverføringen den dagen.

Det er viktig å merke seg at disse lånene ofte også kan være dyrere enn andre lån. Beløpene er ofte mellom 1000 og 20000 kroner, og nedbetalingstiden kan være fra en til tre måneder.

Tilbyder av disse lånene tar seg godt betalt for å overføre penger til deg så raskt som de gjør, så disse lånene bør man ikke beholde lengre enn man hadde tenkt. De mest ekstreme av disse lånene kan komme opp i 200% eller mer i effektiv rente for et år. Men på grunn av de opererer med kortere perioder enn et år, så er ikke kostnaden så høy.

Hurtiglån kan være en fordel om du trenger penger umiddelbart, for eksempel om du har funnet den perfekte mopeden til din sønn på nett, men akkurat denne dagen er kontoen tom og lønna kommer inn om fem dager.