Hjem Refinansiering

Refinansiering av gjeld

Renten er individuell og du må sende inn lånesøknad for å få nøyaktig rente.
Det er helt gratis og uforpliktende å søke.

Spørsmål og svar om refinansiering

Sammenlign refinansieringslån med Sumo Finans

Sumo Finans er en gratis sammenligningstjeneste for lån. Vi hjelper deg med å finne den laveste renten når du skal låne penger. Bare skriv inn lånebeløpet og se hvilke banker som passer best til ditt lånebehov.

brukeranmeldelser
Anmeldelser av aktører i bransjen
Vi utarbeider grundige anmeldelser av de mest populære långiverne på det norske markedet så du kan føle deg trygg når du skal låne penger.
Velg lånet som passer ditt behov
Sumo Finans matcher dine lånebehov med sine samarbeidspartnere - når du skal låne penger er det viktig at du får det beste tilbudet som finnes.
Enkel og gratis tjeneste
Vi gjør det enkelt å låne penger. Når du har mottatt tilbudene dine er det bare å gå videre med den låneaktøren du ønsker.

Refinansiering av gjeld

Norge er et av verdens mest belånte land. Selv om vi sitter med mye gjeld i boliglån har også mindre tradisjonelle former for gjeld, da ofte i lån uten sikkerhet, vokst de seneste årene. Nordmenn låner både mer og oftere uten sikkerhet, som betyr at mye av gjelden vi sitter med i dag er mer ustabil enn nasjonaløkonomien har vært vant til før.

Dersom du allerede sitter med gjeld, enten med eller uten sikkerhet, har du helt sikkert kommet over begrepet refinansiering. Dette er en helt konkret og for så vidt enkel strategi for å effektivisere gjeldsnedbetaling og gjøre lånet ditt så rimelig som mulig. Mange låntakere kan spare tusenvis av kroner i året ved å refinansiere gjelden sin.

Dette er guiden for deg som lurer på om det er en god idé å refinansiere eksisterende gjeld. Vi går gjennom hvilke ting du skal huske på når du refinansierer, samt hvilke situasjoner som er mer eller mindre gunstige for refinansiering. I tillegg får du all informasjonen du trenger for å skaffe deg et gunstig refinansieringslån.

La oss aller først ta en titt på hva refinansiering er og hvordan denne tilnærmingen til gjeld fungerer.

Hva er refinansiering?

Kortest mulig sagt er refinansiering en prosess hvor du flytter gjelden din fra én låntaker til en annen. Dette gjør du ved å søke om lån hos den nye låntakeren, og innfri den eksisterende gjelden din med lånebeløpet.

Si at du sitter med 50.000 kroner i kredittkortgjeld, og har funnet ut av at du kan få en veldig mye lavere rente ved å ’flytte’ gjelden til et forbrukslån (mer om dette senere). Da ville du ha søkt om forbrukslånet, og brukt lånebeløpet ditt på å innfri kredittkortgjelden. Deretter ville du ha betjent gjelden som før, men nå i forbrukslånet.

Poenget med refinansiering er i all hovedsak å gjøre eksisterende gjeld billigere. Det vil være stor variasjon i hvor mye man kan spare på å flytte gjelden sin. Men dersom du ikke kan få deg bedre vilkår eller en lavere effektiv rente ved hjelp av refinansieringen har den heller ikke så mye for seg.

Derfor er det viktig å være godt kjent med sin egen gjeldssituasjon før du begynner å søke om lån til refinansiering. Hvis du ikke vet hvilke vilkår du sitter med i dag vil det være umulig å vurdere et nytt tilbud fra en annen låntaker. Vi går gjennom hvordan du gjennomfører denne vurderingen senere.

Men refinansiering handler altså om å bruke nye midler til å innfri eksisterende gjeld, for så å bli sittende med bedre vilkår. Med tanke på at det finnes så mange forskjellige typer gjeld man kan sitte med i dag finnes det rimeligvis også flere typer lån til refinansiering.

Forskjellige typer lån til refinansiering

Disse kan deles inn i kategoriene lån med og uten sikkerhet.

 • Lån med sikkerhet er lån der kreditor (altså banken) tar pant i noe du eier som sikkerhet for lånet. På boliglån vil dette være boligen, på billån vil det være bilen, også videre. Dette betyr at lån med sikkerhet er lån med lav risiko; din økonomi står ikke som eneste sikring for lånet.
 • Lån uten sikkerhet fungerer på en ganske annen måte. Her tar ikke långiver pant for å innvilge lånet. Forbrukslån og andre lån uten sikkerhet innvilges på bakgrunn av kredittvurderingen banken gjennomfører av deg i forbindelse med søknaden din. Her blir dermed din økonomi stående som eneste sikring for lånet.

Dette betyr at risikoen kreditor, og långiver for øvrig, tar når et lån med eller uten sikkerhet innvilges er ganske forskjellig. Dersom du ikke skulle klare å innfri gjelden din på et lån med sikkerhet vil banken ha sikring i bolig, bil eller annen verdi på lånet. Slik er det ikke på lån uten sikkerhet.

Denne prinsipielle forskjellen er også bakgrunnen for at det er så stor forskjell på rentesatsen generelt til lån med og uten sikkerhet. Husk at effektiv rente alltid vil være et uttrykk for risikoen banken tar ved å innvilge et lån til deg. Når denne blir høy, øker også renten som settes på lånet, og visa versa. Dette er det viktig å ha i bakhodet når man skal begynne å kikke på muligheten for refinansiering, spesielt av gjeld uten sikkerhet.
refinansiering av gjeld

Forbrukslån som lån til refinansiering

Det er ingen tvil om at forbrukslån er kostbare lån. Det er fordi de tilbys uten sikkerhet, altså med økonomien din som eneste bærebjelke. Allikevel finnes det visse situasjoner der det vil være bedre å ta opp et forbrukslån enn å bli sittende med eksisterende gjeld. Litt lenger ned i denne guiden vil vi gå gjennom eksempler på noen av disse situasjonene.

Forbrukslån kan fungere som lån til refinansiering dersom gjeldsbeløpet ditt ligger på mellom 1000 og 600.000 kroner. Vær imidlertid oppmerksom på at det er på de litt større gjeldsbeløpene at refinansiering i forbrukslån som oftest vil lønne seg.

Det finnes flere tilbydere av forbrukslån i dag som i tillegg til forbruksfinansiering spesialiserer seg på refinansiering. Dette er på bakgrunn av den økende mengden nordmenn som sitter med svindyr gjeld uten sikkerhet de ikke klarer å håndtere. Altså vil du ha flere alternativer å velge mellom med hensyn til långiver dersom du ønsker å refinansiere gjeld uten sikkerhet.

Når du skal refinansiere i forbrukslån er det imidlertid viktig at du setter deg inn i faktorene som påvirker totalkostnaden på lån uten sikkerhet. Kombinert vil disse ha stor innvirkning på hvor gunstig refinansieringen vil være for deg.

Effektiv rente på forbrukslån til refinansiering

Det er viktig at vi igjen presiserer at forbrukslån er risikofylte lån, og dermed kostbare lån. Det er helt vanlig at effektiv rente ligger på mellom 10% og 20%. Når det er sagt så finnes det flere tilbydere av forbrukslån som bruker et lavere utgangspunkt for renteberegningen sin når lånebeløpet gjelder refinansiering.

Det aller viktigste å være oppmerksom på med hensyn til rente på forbrukslån, også til refinansiering, er at denne beregnes på helt individuell basis. Det betyr at en rekke forskjellige faktorer spiller inn i helhetsvurderingen som fastsetter rentetilbudet du mottar.

Når man skal søke om lån, og spesielt lån uten sikkerhet, vil det alltid lønne seg å søke med en så sterk økonomi som mulig. Det betyr fast inntekt, håndterbar gjeld, stabil bo- og arbeidssituasjon og ingen betalingsanmerkninger eller andre økonomiske heftelser. Disse opplysningene uthentes i form av kreditthistorikken din når du søker om forbrukslån til refinansiering.

Kombinert utgjør de grunnlaget til en såkalt kredittscore; en poengsum som sier noe om hvor sterk økonomien din er. Jo høyere kredittscore du har, jo bedre vilkår vil du få tilbud om når du søker om lån. Vær oppmerksom på at denne beregnes en gang i året, og at den dermed kan endre seg, både til det bedre og det verre.

Den eneste måten å fremskaffe et reelt rentetilbud når du vurderer forbrukslån til refinansiering er å søke. Det kan være lurt å kontakte aktuelle tilbydere og informere om at lånebeløpet er merket refinansiering – dette kan ha en positiv innvirkning på rentetilbudet ditt.

Nedbetalingsstruktur på forbrukslån til refinansiering

Sammen med effektiv rente er det nedbetalingsstrukturen på forbrukslån som har mest å si for totalkostnaden på lånet ditt. Det er fordi forbrukslån beregnes på lik linje med andre annuitetslån. Tommelfingerregelen her er at jo mer tid du bruker på å kvitte deg med lånet, jo dyrere vil det være.

Si at du skaffer deg et lån til refinansiering med effektiv rente på 14,69%. Da vil en femårig forskjell i nedbetalingstiden ha følgende innvirkning på totalkostnaden:

 1. 5 års nedbetaling
  Lånebeløp til refinansieringen: 150.000 kroner
  Effektiv rente: 14,69%
  Etableringsgebyr: 900 kroner
  Termingebyr: 40 kroner
  Totalkostnad: 208.403 kroner
  Renter og gebyrer: 58.403 kroner
 2. 10 års nedbetaling
  Lånebeløp til refinansieringen: 150.000 kroner
  Effektiv rente: 14,69%
  Etableringsgebyr: 900 kroner
  Termingebyr: 40 kroner
  Totalkostnad: 277.210 kroner
  Renter og gebyrer: 127.210 kroner

Forskjellen kan forklares med at renten beregnes av resterende gjeldsbeløp ved hver termin. Hver måned kalkulerer banken altså rentesatsen din av gjelden du fortsatt har igjen. Dersom du kvitter deg med gjelden raskere skjer to ting:

 • a) lånebeløpet banken beregner av minker raskere, og renten utgjør dermed et mindre beløp
 • b) banken får beregnet renten færre ganger, fordi du kvitter deg med gjelden i løpet av kortere tid

Selv om eksempelet over tok dobbelt så lang tid å nedbetale, ble det mer enn dobbelt så dyrt å kvitte seg med gjelden. Når man skal refinansiere i lån uten sikkerhet er det altså viktig å huske på følgende:

 • skaff deg en så lav effektiv rente som mulig
 • kvitt deg med refinansieringslånet på kortest mulig tid

Da har vi gått gjennom hvordan et refinansieringslån fungerer i praksis. Her ser vi på om og når det vil lønne seg for deg å refinansiere, samt hvorfor.

Lønner det seg å refinansiere?

Som vi nevnte innledningsvis vil dette helt og holdent avhenge av vilkårene du sitter med i dag, og vilkårene du kan skaffe deg. Det som er viktig å være oppmerksom på er at vurderingsgrunnlaget til både din eksisterende kreditor og eventuelt nye kreditorer kan forandre seg.

Dersom det gjør det, og økonomien din vurderes som sterkere i dag enn det den var for en stund siden, kan du få bedre vilkår på lånet ditt. Men det er altså viktig å huske på at det er nettopp dette som er poenget med refinansiering. Gjelden skal bli billigere for deg å betjene, helst slik at du skal kunne kvitte deg med den raskere.

Følgende ting kan ha innvirkning på om du får bedre vilkår i dag enn du fikk da du tok opp lånet:

 • om rentemarkedet generelt har endret seg
 • om du har fått høyere inntekt
 • om du har ordnet opp i økonomiske heftelser
 • om du har kvittet deg med en betydelig porsjon av gjelden din
 • om du ber om et mindre lånebeløp i forhold til resten av privatøkonomien din

Det er altså mange faktorer som brukes for å vurdere en søknad om lån uten sikkerhet. Husk på at den største besparelsen vil forekomme når du klarer å redusere nedbetalingstiden din. Og ved å skaffe deg en lavere effektiv rente er dette også veldig mye mer realistisk.

Kredittkortgjeld og refinansiering

Kredittkortgjeld er noe av den minst gunstige gjelden du kan sitte med. Det er fordi kredittkort ikke primært er tiltenkt lån. De er ment å fungere som kortsiktige finansieringsløsninger for betalingsutsettelse. Når det er sagt så er det fullt mulig for en kortholder å bli sittende med kredittkortgjeld.

Dette skjer dersom man overskrider den rentefrie betalingsutsettelsen på kortet, altså perioden du får låne penger gratis av kreditor. Når denne er over blir kredittkortgjelden svindyr å betjene, med effektiv rente på alt fra 20% til 30%.

I tillegg til den høye renten gir også kredittkortselskapene deg mulighet til å utsette kredittkortgjelden din, nærmest i det uendelige. Det er fordi du kan velge å betale et minstebeløp på hver kredittkortregning, i stedet for å innfri den totale gjelden din.

Dersom du sitter med kredittkortgjeld vil det nesten alltid lønne seg å refinansiere i forbrukslån. Dette er selvfølgelig fordi du kan skaffe deg en lavere effektiv rente på lånet. Risikoen for kreditor vil være lavere på et forbrukslån enn på et kredittkort. Men i tillegg vil forbrukslånet tvinge deg til å ta tak i og forholde deg til gjelden din.

Her er et eksempel på refinansiering av kredittkortgjeld i forbrukslån:

 1. Vilkår på kredittkortgjelden
  Effektiv rente: 24,36%
  Gjeldsbeløp: 60.000 kroner
  Tiltenkt nedbetalingsperiode: 4 år
  Terminbeløp: 1890 kroner
  Totalkostnad: 90.735 kroner
 2. Vilkår på forbrukslånet
  Effektiv rente: 16,08%
  Gjeldsbeløp: 60.000 kroner
  Nedbetalingsperiode: 4 år
  Terminbeløp: 1670 kroner
  Totalkostnad: 80.149 kroner

Fordi renten din er blitt såpass mye lavere, og terminbeløpet i tillegg er redusert, bestemmer du deg for å korte ytterligere ned på nedbetalingsperioden din, til 3 år. Da blir totalkostnaden på gjelden 74.875 kroner, altså nærmere 16.000 kroner rimeligere over en treårig periode. Med større gjeldsbeløp og lengre nedbetalingstid ville reduksjonen ha blitt enda større.

Smålån og refinansiering

Smålån er også ugunstige lån å sitte med, men vær oppmerksom på at disse i praksis er forbrukslån. Og på lån uten sikkerhet vil den effektive renten alltid fastsettes av lånebeløpet og nedbetalingsperioden du ber om på lånet ditt. Tommelfingerregelen er at et lavere lånebeløp medfører en høyere rente og visa versa.

Derfor er det ikke sikkert at du kan regne med noen betraktelig bedre vilkår ved å refinansiere smålånet ditt. Da må dette være enten fordi:

 • a) din økonomiske situasjon har forandret seg
 • b) du har smålånet ditt hos en ugunstig långiver og kan få bedre vilkår et annet sted

Å refinansiere smålån vil derfor primært handle om å gjøre seg godt kjent med markedet, slik at du kan vurdere alternativene dine nøye. Dersom du har lånt fra en tilbyder av smålån kan det godt hende at du vil få bedre vilkår ved å bytte til en forbrukslåntilbyder.

Her blir det også viktig å informere den nye långiveren din om at du ønsker å refinansiere gjelden din. Dette kan som nevnt tidligere være gunstig med hensyn til vilkårene du får tilbud om på det nye refinansieringslånet.

Refinansiering av forbrukslån

Det er ikke bare dyr kredittkortgjeld eller smålån som kan være gunstig å refinansiere i et lån uten sikkerhet. I visse tilfeller kan det lønne seg å flytte forbrukslånet ditt til et nytt forbrukslån, også. Dette forutsetter som oftest én av det følgende tingene:

 • at rentemarkedet har endret seg for forbrukslån generelt
 • at du har kvittet deg med en stor porsjon av forbrukslånet ditt
 • at du har fått en bedre privatøkonomi/en sterkere kredittscore

Dersom en eller flere av disse vilkårene er tilfelle for din forbrukslånssituasjon kan det godt hende at du kan skaffe deg et gunstigere forbrukslån. Her vil det lønne seg å se på relevante konkurrenter til den nåværende långiveren din.

Husk at det er helt uforpliktende å søke om lån uten sikkerhet. Det er dermed ingenting i veien for at du søker hos noen alternativer, og ser på tilbudene dine opp mot lånet du sitter med i dag. Når gjeldsgraden har forandret seg (les: du har kvittet deg med en del av lånet) bør du uansett få deg bedre vilkår.

Det kan være lurt å snakke med eksisterende långiver om muligheten for refinansiering også. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke er spesielt vanlig for forbrukslåntilbydere å endre på eksisterende vilkår på et forbrukslån.

Refinansiering av boliglån

Selv om vi fokuserer på lån uten sikkerhet i denne guiden er det vel verdt å nevne refinansiering av boliglån også. Dette kan være svært gunstig, spesielt dersom du har sittet på boliglånet ditt en stund. En økning i boligens verdi vil også være positivt for en eventuell refinansiering.

Der man i lån uten sikkerhet som oftest vil bytte långiver ved refinansiering er det vanligere å refinansiere i eksisterende bank med boliglån. Besparelsen på refinansiering av boliglån er nemlig ikke kortsiktig, fordi renten er såpass lav på disse lånene.

Samtidig vil boliglån som oftest være store lån, med lang nedbetalingstid, og da kan en liten renteendring ha stor innvirkning på totalkostnaden. For å refinansiere boliglån er det lurt å begynne med en verdivurdering av boligen, slik at du får oversikt over belåningsgraden på huset eller leiligheten din.

Belåningsgrad er hvilken porsjon av boligen du eier selv, og hvilken porsjon som står i gjeld. Dersom belåningsgraden din har endret seg siden du tok opp lånet (som er sannsynlig i dagens boligmarked) vil det også være helt naturlig for banken din å ta en ny titt på lånevilkårene dine.

Ta kontakt med banken du har boliglånet ditt hos dersom du lurer på muligheten for å refinansiere. En bankrådgiver vil hjelpe deg slik at prosessen blir så smertefri som mulig. Husk å sjekke hos en konkurrerende bank, med verdivurderingen av boligen for hånden, slik at du forsikrer deg om at du får de beste vilkårene mulig der du har lånet ditt i dag.

Søknadsprosessen

Det er altså mange ganger refinansiering kan lønne seg. Dersom du tror at du kan gjøre lånet ditt billigere enn det er i dag bør du definitivt ta en titt på muligheten.

soknadsprosessen til refinansiering

Start prosessen med å vurdere din egen økonomi

Først og fremst er det viktig at du lager deg en god oversikt over din egen økonomi. Når det er snakk om refinansiering i lån uten sikkerhet er dette spesielt viktig. Her er økonomien din kreditors eneste sikring for lånet, og blir dermed den viktigste faktoren i søknadsvurderingen.

Med mindre du allerede har et budsjett bør du starte med å sette opp dette. Still deg selv følgende spørsmål når du har en oversikt:

 • hvor mye tjener jeg?
 • hvor store er utgiftene mine?
 • hvor stor er gjelden min?
 • hvilken effektiv rente sitter jeg med i dag?
 • når er det sannsynlig at jeg kan kvitte med med gjelden min slik den ser ut i dag?
 • kan jeg delegere mer penger til gjeldsnedbetaling enn jeg gjør nå?
 • hvor stor vil den totale besparelsen min bli hvis jeg får renten min redusert?

Deretter bør du tenke litt gjennom hvor viktig det er for deg å bli kvitt gjelden du sitter med. Gjeld er ugunstig uansett hvordan man vrir og vender på det. Refinansiering bør derfor være en strategi man bruker helt bevisst for å kvitte seg med gjelden raskere. Jo bedre oversikt du har over økonomien din i dag, jo lettere vil det være å vurdere refinansieringstilbudene du mottar.

Ikke lån mer enn nødvendig

Når man først skal refinansiere kan det være fristende å gi seg selv litt slingringsmonn. Lån uten sikkerhet kan tross alt brukes akkurat slik man vil. Hvis du har vært gjennom en tøff økonomisk periode er det naturlig å lengte etter litt økonomisk spillerom.

Her blir det viktig å huske på at poenget med refinansiering i prinsippet er å bli gjeldfri. Da er det ikke spesielt lurt å opparbeide seg mer gjeld enn nødvendig. Derfor bør det ønskede lånebeløpet ditt kun være gjelden du sitter med i dag – verken mer eller mindre.

For å motivere deg selv til å bli kvitt gjelden raskere kan det være lurt å sette opp en oversikt over besparelsene dine, og hva du kan bruke disse til. Blir det mulig for deg å gjennomføre drømmereisen? Å sette i gang med et oppussingsprosjekt du har gledet deg til? Vil du få en bedre og mer komfortabel privatøkonomi?

Når det kommer til refinansiering og gjeldfrihet er det alfa omega å tenke langsiktig. Det er også her du kan gjøre de virkelig betraktelige besparelsene.

Velg långiver med omhu

I tillegg til lånebeløpet ditt bør du tenke nøye gjennom hvilken långiver du går for når du skal refinansiere. Du bør selvfølgelig velge det lånet som gir deg størst besparelser, både med hensyn til effektiv rente og realistisk reduksjon av nedbetalingstiden din.

Men det kan også være greit å forsikre seg om at du får en seriøs långiver som faktisk vil gjøre gjeldssituasjonen din enklere. Da er ting som kundeservice, økonomisk kompetanse og veiledningstjenester, og refinansieringstjenester viktige.

Sistnevnte blir mer og mer vanlig. Denne tjenesten betyr at du opplyser den nye långiveren din om den eksisterende gjelden du sitter med. Dersom du får lånet ditt innvilget vil kreditoren gjøre refinansieringsjobben for deg. Det betyr at lånebeløpet går direkte fra ny långiver til gammel långiver.

Da behøver ikke du å bekymre deg for om du har gjennomført refinansieringen på riktig måte. Dersom du velger en långiver som tilbyr denne overføringstjenesten er det bare å fokusere på gjeldsnedbetalingen din i henhold til de nye vilkårene.

Hvem kan søke om lån til refinansiering?

Som vi har sett tidligere i denne guiden vil det være långivers risikovurdering som blir liggende til grunn for vilkårene du får tilbud om på refinansieringslånet ditt. Denne risikovurderingen kommer også til å variere fra långiver til långiver, og basere seg på deres individuelle retningslinjer.

Kredittsjekken er utgangspunktet for effektiv rente og andre vilkår på lånet ditt. Men allikevel finnes det visste minstekrav alle som søker om lån uten sikkerhet må innfri:

 • du må ha fylt 18 år
 • du kan ikke ha noen aktive inkassosaker eller registrerte betalingsanmerkninger
 • du må ha fast inntekt

Kredittsjekk deg selv gratis her.

Det er ulovlig for mindreårige å ta opp gjeld i Norge i dag. Derfor er også laveste aldersgrense på både kredittkort og forbrukslån 18 år. Som oftest vil du imidlertid møte på aldersgrenser på mellom 20 år og 25 år når du skal søke om lån til refinansiering.

Inkassosaker og betalingsanmerkninger viser til at du ikke har klart å holde deg til en tidligere økonomisk avtale. Det finnes per i dag ingen tilbydere av lån uten sikkerhet som godkjenner søknader fra personer med denne typen heftelser. Derfor må du rydde opp i inkassosaker og/eller betalingsanmerkninger før du begynner refinansieringsprosessen din.

Vi har allerede sett at inntekten din er kreditors eneste sikring når du får innvilget lån uten sikkerhet. Da er det også helt logisk at du må ha en fast inntekt å vise til for å få godkjent et lån til refinansiering. Husk at jo høyere inntekt og sterkere privatøkonomi du har, jo bedre vilkår vil du få tilbud om på refinansieringslånet.

Skaff deg lavest mulig rente på refinansieringslånet

Så hvordan skaffer man seg egentlig lavest mulig rente på et lån til refinansiering? Vi har allerede gått gjennom hvilke ting som er viktige fra din side:

 • du må ha en styrket privatøkonomi siden du lånte sist
 • du må ha redusert gjeldsbeløpet ditt
 • du kan ikke ha noen økonomiske heftelser

Dersom et eller flere av disse kriteriene er innfridd får du lavest mulig rente på et refinansieringslån ved å søke hos flere tilbydere. Bruk en sammenligningsside for forbrukslån til å se over hvilke kreditorer som spesialiserer seg på refinansiering, og som har et lavt utgangspunkt for renteberegning (lav nominell rentesats).

Husk at du er nødt til å søke for å motta et reelt tilbud. Når du har gjort det kan du sammenligne vilkårene opp mot dine eksisterende, og regne ut hvor mye du vil spare på refinansieringen. Så er det bare å jobbe målrettet mot gjeldfrihet – som vil være en hel del enklere dersom du har fått på plass et gunstig lån til refinansiering.

I denne artikkelen