Hjem Brukervilkår

Brukervilkår

Vi ønsker at du skal få en trygg og god opplevelse med Sumofinans.no. Derfor kan du på denne siden lese våre forretningsvilkår som omhandler betingelsene for å søke om lån med en sammenligningstjeneste.

Vi anbefaler at du leser og gjør deg kjent med vilkårene som du finner på denne siden, ved bruk av dette nettstedet. Sumofinans.no er en tjeneste (heretter «Tjenesten» eller «Sumo finans») utviklet og driftet av Sumo media AS (heretter “Sumo media”, “oss” eller “vi”) Vilkårene i denne avtalen regulerer forholdet mellom Sumo media og Tjenesten som vi tilbyr . Ved å benytte Tjenesten aksepteres vilkårene som er beskrevet i denne avtalen. Ordet «Bruker» blir heretter benyttet for å omtale personer som benytter seg av Tjenesten.

Samarbeidspartnere

Sumo finans markedsfører flere lånetjenester. Lånemeglerene eller finansinstitusjonene er selv ansvarlig for registreringen, behandlingen og formidlingen av lånesøknadene. Vi opplyser om at Sumo finans mottar provisjon for videreformidlede søknader. Sumo finans kan også inneholde, eller kan formidle via post eller e-post, referanser til samarbeidspartneren. Tjenesten er gratis og uforpliktende for deg som kunde.

For oss er din sikkerhet en av våre første prioriteringer!

Derfor er det viktig for oss at vi alltid bruker en oppdatert sikkerhetsteknologi. Det vil si at alle dine opplysninger blir behandlet på en konfidensiell og sikker måte gjennom vår krypterte SSL-forbindelse til enhver tid, både hos oss og våre samarbeidspartnere. På denne måten kan du helt sikkert fylle ut dine personlige opplysninger.

Din e-post er trygg hos oss!

Les mer om dette på våre retningslinjer for personvern. Når du inngår en avtale med Sumo finans godtar du også våre retningslinjer for personvern og bruken av informasjonskapsler. Din e-post vil kun bli videreformidlet til vår samarbeidspartner som bruker denne til å hente inn dine lånetilbud fra bankene. Den vil aldri selges videre til noen tredjepart.

Kundeopplevelse

Det er viktig for oss at du får en god opplevelse i forbindelse med prosessen om å ta opp et lån. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg så godt vi kan gjennom låneprosessen. Sumo finans kan derfor sende deg relevant informasjon og påminnelser i forbindelse med opptaket av lån, aktuelle nyheter og tilbud via brevpost, e-post, SMS og serviceanrop. All informasjon vi gir deg anses som en service og du kan til enhver tid melde deg av dette.

Mulighet til å klage

Ønsker du å sende inn en klage angående tjenesten kan du henvende deg til vår kundeservice, no@sumofinans.no Forhåpentligvis kan alle partner komme til enighet eller en felles forståelse gjennom en bra kommunikasjon. Dersom partene ikke skulle bli enige eller det ikke lykkes i å finne en løsning kan du lese mer om dine klagemuligheter via:
Finansklagenemnda. Gjelder din klage lånesøknaden eller lignende kan du kontakte banken direkte.

Fraskrivning av ansvaret

Sumo finans er en markedsføringsplattform for forbrukslån og lån uten sikkerhet (heretter «Partnere») der Partnerne er selgere/tjenesteytere ved alle kjøp. Vi er ikke delaktig i avtaler om kjøp mellom Partner og forbruker (heretter «Bruker) Vi opptrer heller ikke i noen sammenheng som på vegne av eller representant for Partner.

Sumo finans er kun ansvarlig for markedsføringen av partnere og vil ikke stilles til ansvar for erstatninger og forholdet mellom brukere og partnere.
Sumo finans er heller ikke ansvarlige hvis informasjon eller opplysninger kommunisert via hjemmesiden eller e-post ikke er fullstendige, oppdaterte eller dekkende.
Sumo finans kan derfor ikke ta på seg noe ansvar for skader eller tap, som direkte eller indirekte er forårsaket på grunnlag av den informasjonen som er blitt tilgjengelig. Informasjonen skal ikke betraktes som noe form for økonomisk rådgivning.

Vi har ikke ansvar overfor Bruker dersom en vare eller tjeneste skulle inneholde mangler, det er gitt ufullstendige eller feilaktig informasjon og opplysninger om en vare eller tjeneste eller Partner, Bruker angrer på et kjøp, eller leveringen er forsinket.
All informasjon på Tjenesten er av kommersiell art og ikke ment som rådgivende.
Sumo finans ønsker å være en trygg informasjonskanal og tjeneste for Brukerne. Vi kan likevel ikke garantere at alle Partnere til enhver tid opptrer i overensstemmelse med lover og regler. For bedre å kunne sikre at Sumo finans er en trygg markedsplass ønsker vi tilbakemelding dersom Brukerne har negative eller positive erfaringer med Partnere.
Ønsker du mer informasjon om sikkerhet og personvern, kan du lese mer om dette på vår personvern-side.

Feil og mangler

Vi tar ikke ansvar for feil eller mangler ved Tjenesten. Vi kan ikke garantere at Tjenesten eller tekniske løsninger er tilgjengelig til en hver tid og vi er ikke ansvarlig for feil, mangler eller andre problemer i tekniske løsninger, tilbud eller informasjon som presenteres på Tjenesten. Tilbud fra Partnere publiseres av Tjenestens redaksjon, Tjenestens Brukere og Tjenestens Partnere. Vi tar forbehold om feil og det garanteres ikke på noen som helst måte at opplysningene, tilbudene eller informasjonen gitt på Tjenesten stemmer eller vil være gyldige.

Åndsverk og immaterielle rettigheter

Rettighetene til Tjenesten, innhold på Tjenesten og varemerker tilhører Sumo finans, Sumo media, Partner eller andre samarbeidspartnere av Sumo media. Slike rettigheter kan ikke benyttes av Bruker eller andre uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra oss. Ved å benytte Tjenesten og laste opp innhold til Tjenesten gir Brukeren en evigvarende ikke-eksklusiv lisens til å benytte innholdet på Tjenesten og alle fremtidige tjenester vi tilbyr. Vi har også rettighet til å overdra og endre slikt innhold.
Alt materiale som skrives ut eller lastes ned fra Tjenesten skal kun benyttes til personlig bruk.

Endringer av avtalen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen. Vilkårene for bruk av siden kan endres når som helst og når du bruker siden etter slike endringer er publisert, aksepterer du de nye vilkårene. Nye versjoner av avtalen vil alltid være tilgjengelig på Tjenesten. Det er siste utgave av avtalen som er tilgjengelig på Tjenesten som er gjeldende avtale til enhver tid.