Hjem Refinansiering med betalingsanmerkning

Refinansiering med betalingsanmerkning

Renten er individuell så du må sende en uforpliktende søknad for å få vite nøyaktig rente

Ofte stilte spørsmål og svar til refinansiering med betalingsanmerkning

Sammenlign refinansieringslån med Sumo Finans

Sumo Finans er en gratis sammenligningstjeneste for lån. Vi hjelper deg med å finne den laveste renten når du skal låne penger. Bare skriv inn lånebeløpet og se hvilke banker som passer best til ditt lånebehov.

brukeranmeldelser
Anmeldelser av aktører i bransjen
Vi utarbeider grundige anmeldelser av de mest populære långiverne på det norske markedet så du kan føle deg trygg når du skal låne penger.
Velg lånet som passer ditt behov
Sumo Finans matcher dine lånebehov med sine samarbeidspartnere - når du skal låne penger er det viktig at du får det beste tilbudet som finnes.
Enkel og gratis tjeneste
Vi gjør det enkelt å låne penger. Når du har mottatt tilbudene dine er det bare å gå videre med den låneaktøren du ønsker.

Refinansiering med betalingsanmerkning

Noe av det dyreste du kan sitte med av gjeld er kredittkort og lån med høy effektiv rente slik som forbrukslån og SMS lån. De høye kostnadene disse finansieringsalternativene ofte bringer med seg kan gjøre det utfordrende å håndtere gjelden. Refinansiering av dyre smålån er derfor et populært alternativ hvor du får langt gunstigere vilkår på samlelånet.

Det kan derimot oppleves utfordrende å søke refinansiering dersom du har betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker. Mange av bankene vil automatisk avslå søknaden din når det oppdages betalingsanmerkninger under kredittsjekken, men det betyr ikke at det er umulig å få innvilget søknad om lån.

Vi skal derfor i denne artikkelen se nærmere på hvordan du kan søke refinansiering med betalingsanmerkninger og aktive inkassosaker. Det viktigste er at du har mulighet til å stille sikkerhet i bolig. Dette vil gjøre det mulig å refinansiere til tross for aktuelle betalingsanmerkninger og mulighet for langt mer fleksible vilkår enn lån uten sikkerhet.

Hvorfor er det vanskelig å søke lån med betalingsanmerkning?

Når du har aktive betalingsanmerkninger betyr det i bankens øyne at du har uoppgjort gjeld som etter gjentatte forsøk fortsatt ikke har blitt gjort opp. Dette er et rødt flagg for de aller fleste finansieringsforetak og det er derfor mange avslår søknaden automatisk dersom de oppdager betalingsanmerkninger i historikken din. Det finnes derimot fortsatt en rekke banker som ser forbi inkasso og anmerkninger og tilbyr refinansiering så lenge du kan stille sikkerhet i bolig.

Det er disse som tilbyr såkalte omstartslån som i praksis er lån egnet for  rydde opp i privatøkonomien din. Disse løser opp og betaler inn den utestående gjelden som skal refinansieres og får dermed også slettes eventuelle betalingsanmerkninger. Dette vil gi langt bedre fleksibilitet i hverdagen og rom for å ta kontroll over egen økonomi igjen.

Disse bankene tar sikkerhet i boligen din og gir mulighet til å ta opp et nytt lån som deretter innfrir utestående smålån og dyr kredittkort gjeld. Fordelen med dette er at du får langt bedre vilkår ved å samle alle de små lånene i et samlelån og som et sikret lån vil banken være langt villigere til å tilby gode vilkår for lånet i form av lenger nedbetalingsplan og lavere effektiv rente. Det er derfor blitt et populært alternativ for de som over lang tid har tatt opp en rekke dyre smålån å samle dette i et refinansieringslån med sikkerhet i privat bolig.

Hvordan ta kontroll på økonomien igjen

Innvilgelse av refinansieringslånet er bare første steg på veien mot økonomisk kontroll. Det er nå det virkelige arbeidet begynner. Hensikten med lånet er å få bedre økonomisk frihet, men nedbetaling av lånet vil fortsatt være en stor del av dine faste utgifter. Det vil derfor lønne seg å legge en strategi for hvordan raskest mulig bli kvitt den økte gjelden og gjenta kontrollen over egen finansielle situasjon. Vi har derfor samlet tre enkle steg for hvordan du kan ta kontroll på økonomien og bli kvitt den utestående gjelden.

  1. Sett opp et budsjett –  Selv om du har fått lavere kostnader enn tidligere vil fortsatt nedbetaling av lånet påvirke din økonomiske situasjon. Det vil derfor være strategisk å ta kontroll på både inntekter og utgifter. Sett opp en oversikt over hvor mye penger som kommer inn på konto hver måned, og hvor mye som går ut når alle faste utgifter er dekket. Dette kan f.eks. være huslån, strøm, vann, mat, sparing og billån.
  2. Avslutt kredittkort, unngå dyr delbetaling og ny forbruksgjeld – Mange kan vegre seg over å si opp kredittkort ettersom de tilbyr en finansiell trygghet, men i vårt tilfelle har kreditt skapt finansiell ustabilitet fremfor noe annet. Det vil derfor være lurt å kvitte seg med eventuelle kredittkort slik at fristelsen for å bruke disse ikke oppstår. Det er også viktig at man belager seg på å leve innenfor budsjettet vi satt opp tidligere og unngår opptak av ny forbruksgjeld. Dette gjelder også dyre delbetalingsløsninger og utsettelser av betaling.
  3. Forsøk å unngå nye inkassosaker – Nå som vi har fått nullstilt den økonomiske situasjonen og slettes dårlig gjeld er det viktig at vi unngår nye belastninger på kreditt historikken vår. Det er derfor viktig at vi tar kontakt med selskaper og forsøker finne en alternativ løsning dersom det dukker opp regninger eller uforutsette kostnader vi ikke klarer håndtere. De aller fleste selskaper er samarbeidsvillige dersom du tar kontakt og det kan være mulig å utsette betaling, avdrag eller få delt opp regningen. Dette blir et viktig virkemiddel for å unngå nye betalingsanmerkninger, og det er du som må ta kontakt. Selskapene vil ikke ringe før det er for sent å finne en alternativ løsning og saken oftest allerede er sendt over til inkasso.

Hvorfor refinansiere med sikkerhet i bolig

Refinansiering med sikkerhet i bolig er det mest økonomisk gunstige alternativet for deg som sitter med mye forbruksgjeld. Årsaken til dette er at du oppnår langt gunstigere vilkår på lånet dersom du kan samle det i et lån med sikkerhet fremfor flere dyre smålån.

For å illustrere verdien av å samle dyre smålån i boliglånet har vi hentet inn følgende tall; For en vanlig forbruksbank tilbyr rente på lån uten sikkerhet på mellom 11-29%. Dersom du skulle søke refinansiering hos de samme bankene uten sikkerhet kan du forvente en effektiv rente på mellom 9-14%, mens dersom du kan stille sikkerhet i bolig kan du oppnå effektiv rente på mellom 4-7%. Det er derfor lite diskuterbart at refinansiering med sikkerhet i bolig er det absolutt gunstigste alternativet for å refinansiere forbruksgjeld.

I tillegg til vesentlig lavere effektiv rente er det også en rekke andre fordeler med refinansiering gjennom boliglånet. Du får bedre oversikt over gjelden ved at du kun har ett lån å forholde deg til. Du trenger ikke betale gebyrer og omkostninger på en rekke lån, men får lavere totalkostnader ved å betale på kun ett lån. Du blir også raskt kvitt alle betalingsanmerkninger ved at de gjøres opp når det nye lånet trer i kraft og gammel gjeld innfris.

Fellene du må unngå

Fellen mange begår når de betaler ned på forbruksgjeld er at de kun betaler minimumsbeløpet hver måned. Grunnet den høye effektive renten gjør dette at du i liten grad betaler ned på den totale gjeldsbyrden og stort sett bare dekker rentekostnader hver måned. Dette gjør deg til en svært lukrativ kunde hos forbruksbankene, men det vil bli en enorm belastning på din privatøkonomi. Det er derfor viktig at man hele tiden betaler ned mer enn minimum, og følger nøye med på hvor mye som går til avdrag og rentekostnader hver måned.

Etter en eventuell refinansiering er det også gunstig å betale ned mer enn minimumsbeløpet hver måned slik at lånet raskere blir betalt tilbake og forbruksgjelden nullet ut. Det er mange som bommer her og anser jobben som gjort når de har fått innvilget refinansiering. Du vil i de aller fleste tilfeller oppnå større økonomisk frihet etter en refinansiering, men du bør fortsatt bruke så mye som mulig til å betale ned på lånet raskest mulig.

Som vi tidligere har nevnt bør du sette opp et budsjett slik at du har oversikt over både inntekter og utgifter. Her vil du også se hvor mye du har mulighet til å betale ned hver måned. Vi anbefaler på det sterkeste at du forsøker å optimalisere nedbetalingene av gjelden frem til den økte belastningen på boliglånet er fjernet igjen. Deretter kan du søke om refinansiering av boliglånet og gjenvinne de tidligere rentenivåene du hadde før refinansieringen ble lagt til i boliglånet.

Eksempler på refinansiering med betalingsanmerkning

I eksemplene nedenfor har vi illustrert hvordan refinansiering av 100.000,- kan se ut både med og uten sikkerhet i bolig. Vi har forsøkt å strekke nedbetalingstid til det maksimale på begge alternativer og gjort vurderingene på de vilkårene som dette medfører.

Lån #1 (uten sikkerhet):

Beløp: 100.000
Effektiv rente: 9.72%%
Nedbetalingstid: 5 år
Månedsbeløp: 2091,-
Kredittkostnader: 25.463,-

Lån #2 (med sikkerhet):

Beløp: 100.000
Effektiv rente: 5 %
Nedbetalingstid: 25 år
Månedsbeløp: 491,-
Kredittkostnader: 48.329,-

Som eksemplene ovenfor viser er det mest gunstig å gå for alternativ 2 selv om den totale kredittkostnaden er nesten dobbelt så høy. Årsaken til dette er de lave månedlige beløpene og den økonomiske fleksibilitet dette vil medføre. Dette vil gi svært lave månedlige rentekostnader og dermed mulighet til å innfri lånet langt raskere enn alternativ 1.

  • Disse tallene er kun for illustrasjon og bør ikke anses som gjeldende. Det er opp til hver enkelt finansinstitusjon og deres vurdering som avgjør hvilke vilkår ditt lån vil oppnå.

Hvordan oppnå de beste vilkårene for lånet

Det finnes en rekke banker og aktører som tilbyr refinansiering av gammel gjeld. Det vil derfor alltid lønne seg å benytte en låneagent eller lignende slik at du enkelt kan hente inn tilbud fra flere banker samtidig. Dette sørger for at du får et tilbud fra alle aktuelle banker og kan deretter sammenligne vilkårene og velge det som passer dine behov best.

Når du mottar lånetilbud fra de forskjellige bankene er det viktig at du ser på en rekke nøkkelpunkter for å finne det lånet som passer din situasjon best. Punktene du bør merke deg når du skal sammenligne lån er ;

  • Effektiv rente
  • Nedbetalingstid
  • Omkostninger og gebyrer
  • fleksibel tilbakebetaling
  • mulighet til å innfri lånet før tiden
  • En viktig huskeregel er at alle kostnader skal være oppgitt i gjeldsbrevet du signerer etter innvilget søknad. Det er derfor viktig at du leser dette nøye før du signerer.