Hjem Personlig økonomi Viktige begrep å kunne når du skal ha nytt kredittkort

kredittkort begrep

Viktige begrep å kunne når du skal ha nytt kredittkort

Oppdatert 20.02.2021 FAQ

Det er mange begrep som dukker opp når man skal søke om kredittkort. Vi har samlet noen av dem og forklart meningen.

Hva er debetkort?

  • Et Debetkort er, i motsetning til et kredittkort, knyttet direkte til din bankkonto og varer og tjenester du betaler med dette kortet trekkes umiddelbart fra kontoen din.

Når man benytter et debetkort, må man alltid være sikker på at det er dekning på kontoen. Alle banker utsteder debetkort slik at du skal få tilgang på bankkontoen din. For å kunne betale med et debetkort går transaksjonen gjennom BankAxept.

Det kan også være mulig å betale med debetkort på nett, men da må de tilby betaling via BankAxept. Det er ikke så vanlig at utenlandske nettsteder tilbyr dette, men mange norske steder gjør det, da pengene da kommer raskere inn på konto. For at debetkort skal kunne brukes utenlands eller på utenlandske nettbutikker, må det være knyttet til en internasjonal betalingstjeneste, som VISA eler Mastercard.

Med debetkort kan du alltid få tak i pengene på bankkontoen din, enten ved å betale med kortet direkte, eller ved å ta ut kontanter i en minibank. Mange føler det er bedre å benytte et kredittkort enn et debetkort når man handler på nettbutikker man ikke kjenner, eller er på ferie i utlandet. På den måten blir ikke beløp trukket fra kontoen din før eventuelle svindelforsøk er avklart.

Hva er et årsgebyr?

  • Med årsgebyr menes en kostnad en gang i året for å ivareta en tjeneste.

Det kan være et kredittkort, og også et lån. Årsgebyret er en av faktorene som spiller inn som en fordel eller ulempe med et kredittkort. Flere og flere selskaper velger å ta bort årsgebyret fra kredittkort da det i dag er mange gebyrfrie kredittkort på markedet.

De kortene som fortsatt har gebyrer, tilbyr enten så gode betingelser ellers at det er verdt å betale for det, eller de vil slite med å kunne konkurrere i markedet. Når et kredittkort er gebyrfritt, kan man beholde det uten at det koster noe, og derfor er det mange som har et kredittkort som de sjelden bruker i tilfelle de skulle trenge det. Det betyr da at leverandøren av kortet tar kostnaden ved å ivareta kontoen din og utstede nye kort hver gang det gamle går ut.

Når du skal vurdere hvilke kredittkort du ønsker å bruke, bør du alltid vurdere alle kostnader. Årsgebyr er en faktor, mens noen i tillegg tar månedsgebyr, fakturagebyr, og gebyr per uttak. De fleste kortleverandører har fjernet gebyr ved betaling for kundene. Alle disse tingene, samt renter, spiller inn på den totale kostnaden ved å benytte et kredittkort.

Hva er purregebyr?

  • Purregebyr er et gebyr mange firmaer velger å legge til på en faktura for å dekke ekstrakostnader ved å sende ut en ekstra påminnelse til deg om du ikke har betalt det du skylder.

Det er fastsatte grenser for hvilket beløp purregebyret kan være på, og det er også grenser for hvor mange ganger man kan belaste kunden for et purregebyr på en regning. Leverandøren kan sende ut så mange purringer de ønsker, men bare to kan belastes med purregebyr. Dette er en beskyttelse for kunden mot at man ikke skal risikere at regningen vokser mer enn nødvendig slik at gebyrene i seg selv blir grunnen til at man ikke kan betale. Ikke alle velger å belaste kundene med purregebyrer, men satser heller på vennlige påminnelser.

Det er ikke noen krav for firmaer og sende ut purringer før de sender ut et inkassovarsel. Om en sak går til inkasso, så blir gebyrene en god del høyere enn hva som er maksgrensen for purringer. Men på grunn av at det er regler for hvor lang tid det skal gå før en sak kan sendes til inkasso etter at et inkassovarsel sendes ut, så er det mange firmaer som velger å hoppe over purringer og sende inkassovarsel med en gang.

På den måten kan de korte inn tiden det tar å få inn forsinkede betalinger om kunden ikke er betalingsvillig. Maksgrensen for gebyr på inkassovarselet, er det samme som for purringene.

Hva er efaktura?

  • Efaktura er ganske enkelt elektronisk faktura.

Dette er en standard som er utviklet slik at alle bedrifter kan sende ut fakturaer til sine kunder elektronisk. Tjenesten leveres av Nets, og fakturaene følger ditt fødselsnummer, og derfor vil du få tilgang på alle dine efakturaer i alle dine nettbanker slik at du kan velge hvor du ønsker å belaste den.

Du, som kunde, forholder deg kun til din bank angående fakturaen. For å kunne motta efakturaer i nettbanken din, må du etablere en avtale for dette i nettbanken med et par klikk, men etter det kommer alle fakturaene elektronisk.

Når du skal legge inn en efaktura på kontoen din, er det utrolig enkelt. Når man legger inn fakturaer manuelt i nettbanken, må man selv taste inn en ganske komplisert KID. Med efaktura ligger dette allerede ferdig utfylt, og men en gang du godkjenner fakturaen, ligger den ferdig med kontonummer, KID og beløp i forfalloversikten din.

Skeptikere har til tider kommentert at de ikke vil over på efaktura fordi dette gjør at de ikke kan flytte en faktura eller endre beløp. Fakta er at det er ganske enkelt å flytte en faktura. I det du godkjenner den, får du muligheten til å endre dato og beløp før du klikker på den endelige godkjenningen. Da kan du enkelt, for eksempel, betale fakturaen tidligere enn fakturadatoen slik at du har oversikt over hva du har tilgjengelig på konto.

Hva er kredittscore?

  • Får å få lån eller kredittkort utfører finansieringsforetakene en kredittsjekk på deg.

Da får de tilbake en kredittscore, sammen med en kort generell vurdering av din betalingsevne basert på informasjon de har tilgang på.

Informasjonen de baserer denne informasjonen på, er din inntekt de siste årene og hvor mye gjeld du har. I tillegg vil de sjekke om du har noen utestående betalinger eller inkassosaker, eller såkalte betalingsanmerkninger.

Har du en betalingsanmerkning, vil du sannsynligvis få avslag alle steder du søker om lån. Men kredittscoren blir vurdert individuelt. Om du har mye lån, men høy inntekt, kan det godt være at du vil få innvilget et nytt lån.

Du kan til enhver tid påvirke både kredittscore og betalingsanmerkninger. Måten å påvirke din kredittscore på, er å betale ned lån eller få høyere inntekt. Derfor er det alltid en fordel å betale ned kortsiktige lån så raskt som mulig slik at du har en kredittscore som gir deg mulighet til å få et nytt lån når du trenger det.

Kredittvurderingsbyråer er påkrevd å slette dine anmerkninger så snart et krav er betalt. Hvis du fortsatt har anmerkning hos et byrå, kan du ringe dem og be dem fjerne den. Er du i tvil, kan du alltids bestille en vurdering av deg selv.

Hva er reiseforsikring på kredittkort?

  • Mange kredittkort tilbyr reiseforsikring om man betaler mesteparten av reisen med kredittkortet.

En reiseforsikring gir en ekstra sikkerhet når man er ute og reiser. Den kan dekket alt fra forsinket bagasje, til legebehandling i utlandet. I Norge tar vi en del ting for gitt når det gjelder behandling ved sykdom eller ulykker. Vi har alltid en legevakt i nærheten, og får alltid behandling på sykehus.

I utlandet er ikke dette opplagt. Mange land har bare et ekstremt dårlig tilbud som er tilgjengelig for alle, og man har ikke den samme garantien på at man får den behandlingen man trenger. Innen Europa, har vi en viss garanti for behandling som dekkes av trygdesystemet, men likevel ikke den samme som hjemme.

For å sikre at du får den behandlingen du trenger ved ulykker og sykdom i utlandet, dekker ofte reiseforsikringen det som ikke dekkes av trygdesystemet, og den kan innebære en garanti for behandling ved private sykehus, om det trengs.

Man kan også ha mye nytte av forsikring ved tyveri og forsinket bagasje. De fleste som reiser litt, kan før eller siden oppleve at bagasjen blir forsinket eller forsvinner. I så tilfelle, dekker forsikringen kjøp av det aller mest nødvendige mens du venter, og full erstatning opp til en begrenset sum om bagasjen forsvinner helt. Dette kan ofte redde en kritisk situasjon når man er på reise.

Hva er Cashback på kredittkort?

  • Med cashback menes at man får tilbakeført an andel av kjøpene man gjør på fakturaen.

Med andre ord, er det tilsvarende en rabatt på disse produktene, men i stedet for å få avslag når du kjøper produktet, får du penger tilbake når fakturaen kommer.

Cashback er et tilbud man ofte får med forskjellige kredittkort.

Det kan gjelde enten for en spesifikk produktgruppe, eller for alle kjøp som gjøres med kortet.

Dette er en veldig praktisk ordning for mange, og er et av elementene kortselskapene bruker for å konkurrere. Flere kunder vurderer hvilke produkter man får cashback for når de skal velge hvilket kredittkort de skal bruke.

I den senere tiden velger flere kredittkortselskaper å tilby kort med lavere rente. I disse tilfellene tilbys disse uten noen form for cashback eller reiseforsikring, da dette egentlig reduserer inntjeningen for selskapet.

Det er mange personer som i dag ønsker å bruke et kredittkort som lån hvis rentene er bra, og da er dette en bedre løsning for disse personene. Men det er alltid forskjellige behov blant forskjellige kundegrupper, så derfor vil det også for noen kunder være en bedre løsning med cashback enn med lavere rente.

De fleste kundene sjekker nøye hvilke tilbud de får med kortet når de velger hvilket kort de skal bruke.