Hjem Personlig økonomi Lønnsnivået hos politikere og statsoverhoder

Lønnsnivået hos politikere og statsoverhoder

Oppdatert 11.02.2021 Verden

Hvor mye får folk som driver landene våre i lønn verden over?

Oppdage hva våre ledere over hele verden tjener, for å se hvem som tjener mest og hvor mye mer de tjener den gjennomsnittlige personens årlige inntekt.

Når vi analyserer presidenter, statsministre og til og med kongelige inntekter, kan vi avsløre de som har de største inntektene så vel som de som tar ut minst i lønn over hele kloden.

Statsoverhoder med høyest inntekt:

1. Saudi-Arabia

På topp finner vi kongen av Saudi-Arabia, som får utbetalt hele 113 milliarder kroner i året som statsoverhode. Han er faktisk den høyest lønnede statslederen i verden.

Med en gjennomsnittlig lønn til sammenligning på rundt 205 000 kr i året, tjener kongen av Saudi-Arabia massive

Det er faktisk 42 031 424% ganger mer enn gjennomsnittet i landet!

2. Brunei

Kommer på andreplass, en liten øy i Sørøst-Asia. Sultanen som er statsoverhode tjener rundt 17 milliarder kroner i året, mens den gjennomsnittlige lønnen i landet liggeer på rundt 206 000 kr.

Dette betyr at sultanen tjener 8 271 207% mer enn den gjennomsnittet i landet!

3. Kuwait

Emiren of Kuwait er monark, statsoverhode og regjeringssjef, som tjener rundt 1.4 milliarder kroner i året, mens den gjennomsnittlige personen i Kuwait tjener 272 000 kr, som er 

1 418 727 991 kr mindre enn Emiren!

4. England

En av de mest berømte monarkiene i verden er det britiske monarkiet.

Dronning Elizabeth II tjener vakre 1 053 005 569 kr i året som statsoverhode. Mens den gjennomsnittlige årslønnen i Storbritannia på 364 000 kr, tjener dronningen faktisk 289 911% mer enn snittet i befolkningen.

5. Thailand

Thailands konge tjener 722 400 000 kr i året. Med en gjennomsnittlige årlige inntekten for innbyggerne i Thailand som på 62 436 kroner, tjener kongen 722 337 564 kroner mer enn gjennomsnittet i landet!

Statsoverhoder med lavest inntekt:

Iran, Vatikanstaten og Liechtenstein kom på topp over statsoverhoder med lavest inntekt, men vi har valgt å eksludere disse. Iran har ikke noe statsoverhode, paven mottar ikke lønn gjennom Vatikanet og prinsen av Liechtenstein mottar ikke lønn, men en årlig godtgjørelse på 250 000 sveitsiske franc.

1. Cuba

Den statsoverhodet som tjener minst er presidenten på Cuba, han tjener bare 3100,- i året! Med en gjennomsnittslønn i landet på 7 110,- i året, tjener kubanere i gjennomsnitt rundt 4 000 mer i året enn presidenten i landet!

2. Laos

I motsetning til det i nabolandet Thailand som ligger på 5 plass over statsoverhoder med høyest inntekt. Tjener presidenten i Laos 14 000,- i året, mens innbyggerne i Laos i snitt tjener 4200,- året. Presidenten i Laos tjener dermed 9 800,- mer enn gjennomsnittslønnen i landet!

3. São Tomé and Príncipe

São Tomé and Príncipe er en afrikansk øynasjon nær ekvator. Presidenten i dette landet tjener rundt 25 200 kr i året, mens gjennomsnittlig innbygger tjener rundt 12 000,- i året, presidenten tjener dermed bare 13 200,- mer enn gjennomsnittslønnen i landet.

4. Haiti

Presidenten på Haiti tjener rundt 32 500,- i året, men tjener imidlertid 25 645,- mer enn gjennomsnittlig årslønn i landet som ligger på rundt 6 855,- i året.

5. Eritrea

Presidenten i Eritrea tjener rundt 52 000,- i året. Presidenten i Eritrea i Øst-Afrika tjener dermed 48 100,- mer enn gjennomsnittet i landet, som bare tjener rundt 3 900,- i året!

Det er ganske lite..

Regjeringsledere med høyest inntekt:

1. Brunei

Selv om han kom på andreplass når det gjaldt statsoverhoder, tar den velstående sultanen av Brunei førsteplassen når det gjelder regjeringsledere, med sin årslønn på rundt 16 milliarder kroner.

2. Singapore

På andreplass finner vi Singapore sin statsminister, som mottar en sunn lønnsslipp på rundt 13 685 000 kroner i året! I gjennomsnitt tjener statsministeren 13 178 485 kroner mer i året enn den gjennomsnittlige personens lønn på rundt 506 000 kroner i året!

3. Hong Kong

«Administrerende direktør» i Hong Kong styrer som både statsoverhode og regjeringssjef og tjener rundt 4 800 000 kroner i året, noe som delvis skyldes at lønnen for opprinnelig var basert på de beløpene som en gang ble mottatt av byens koloniale guvernører.

4. Sveits

Med den gjennomsnittlige lønnen i Sveits på rundt 540 000 i året. Tjener det føderale rådet i Sveits rundt 4 200 000 kroner i året, noe som utgjør 3 660 000 kroner i forskjell!

5. USA

Mens den nylig avgåtte presidenten i USA allerede var milliardær da han tiltrådte, fikk han likevel en årslønn på rundt 3 400 000 kroner. På toppen av grunnlønnen mottar POTUS også 425 000 kroner i utgiftsgodtgjørelse, 850 000 kroner i ikke-avgiftsfri reisekonto og 161 500 kroner som en ‘underholdnings’ -konto.

Regjeringsledere med lavest inntekt:

1. São Tomé and Príncipe

Regjeringssjefen i São Tomé og Príncipe tjener minst i verden, og tjener 17 850 kroner i året, som bare er litt over 9 000 kroner mer en gjennomsnittlig årslønn på $ 8 700 kroner!

2. Kazakhstan

Med en gjennomsnittlig lønn på 74 970 kroner i året i Kasakhstan, tjener ministrene i Kasakhstan rundt 22 355 kroner i året, noe som faktisk er rundt 52 000 kroner mindre enn gjennomsnittlig årslønn!

3. Micronesia

Mikronesia er et land som ligger spredt over det vestlige Stillehavet, hvor gjennomsnittlig årslønn er 28 637 kroner i året. Regjeringssjefen tjener 255 000 kroner, som er 226 363 kroner mer enn gjennomsnittslønnen. Micronesia har dermed den største lønnsforskjellen av alle landene med lavest tjenende regjeringssjeferer!

4. Ethiopia

Statsministeren i Etiopia tjener 30 600 kroner i året. Sammenlignet med den gjennomsnittlige årslønnen på 7 225 kroner, tjener statsministeren 23 375 kroner mer i året enn gjennomsnittet.

5. Ukraine

Med en gjennomsnittlig årslønn i Ukraina på 21 200 kroner, tjener statsministeren bare 4 000 kroner mer enn gjennomsnittet med en årslønn på 25 200 kroner i året!

Metodikk

Lønnstallene er hentet fra Wikipedias liste over lønn til stats- og regjeringssjefer over hele verden og sammenlignet med gjennomsnittsinntekten per person i hvert land, hentet fra WorldData.info.

Vi utarbeidet deretter forskjellen mellom de to tallene, i både amerikanske dollar, Norske kroner og en % forskjell.