Hjem Personlig økonomi Fordeler og ulemper med forbrukslån

fordeler og ulemper med et forbrukslån

Fordeler og ulemper med forbrukslån

Marius Thauland Oppdatert 31.08.2020 Lån

Forbrukslån kan være både svært positive og svært negative finansieringsløsninger. Alt handler om hvordan privatøkonomien din ser ut, hvordan du vurderer lånesøknaden din, og hvor mye penger du velger å låne. Som med alle andre lån er det både fordeler og ulemper med forbrukslån. Her får du de tre største av hver.

Fordel 1: Full frihet med pengene fra forbrukslån

Den kanskje største fordelen med et forbrukslån er den enorme fleksibiliteten det bringer. Når du tar opp et lån uten sikkerhet stiller långiver absolutt ingen krav til hvordan du skal bruke pengene. Sånn sett skiller forbrukslån seg fra lån med sikkerhet, hvor det som oftest fastsettes hvordan pengene må benyttes. At du har så mye frihet med pengene betyr at et forbrukslån kan hjelpe deg med å realisere nesten alle slags drømmer. Fra en ferie du har ønsket deg lenge til oppussing av boligen din kan forbrukslån hjelpe deg. Man kan også låne så mye som 500.000 kroner i forbrukslån. Bortsett fra å kjøpe bolig kan et slikt beløp finansiere utrolig mye. De fleste låntakere av forbrukslån i Norge bruker pengene til oppussing. Men disse lånene kan også brukes til nedbetaling av gjeld, bil og båt, ferier, bryllup, investering eller helt generelt forbruk.

Fordel 2: Rask behandlingstid på forbrukslån

Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Långiver tar ikke pant i bolig eller andre eiendeler når de innvilger lånet. Det eneste som ligger til grunn for søknadsvurderingen er inntektsnivået og betalingshistorikken din. Det betyr også at forbrukslån, i sammenligning med lån med sikkerhet, har en svært raskt behandlingstid. Hvis du trenger penger raskt er dette en stor fordel. Hos de raskeste tilbyderne kan du faktisk ha pengene på konto samme dag som du søker. Det eneste du trenger å gjøre for en så rask søknadsbehandling som mulig er å benytte deg av elektronisk søknad og signere med BankID. Så lenge kredittsjekken din godkjennes og du har høy nok inntekt vil søknaden innvilges i løpet av kort tid. Hvis du for eksempel skal bruke forbrukslån som egenkapital til kjøp av bolig er dette praktisk. Da kan du føle deg trygg på at du vil ha pengene tilgjengelig når du har behov for dem.

Fordel 3: Svært kompetitivt marked for forbrukslån

Som nevnt over har forbrukslånsmarkedet vokst seg enormt den siste tiden. Antall långivere øker i rekordfart og det betyr at konkurransen bare blir større og større. For deg som låntaker er dette en svært positiv utvikling. Dersom du skal søke om forbrukslån har du først og fremst et stort utvalg av alternativer. Du kan velge og vrake blant tilbudene akkurat slik det passer for deg. Hvis du har spesifikke behov med forbrukslånet ditt kan du dermed sørge for at du skaffer deg det som passer best til din privatøkonomi.

Konkurranse betyr som kjent også bedre vilkår og renter for forbrukerne. Jo hardere långiverne må slåss om kundene, jo mer blir de tvunget til å tilpasse tilbudene sine. I praksis betyr dette mer fleksible forbrukslån med bedre rentetilbud. I dag kan du skaffe deg forbrukslån med fleksibel nedbetalingstid, mulighet for avdragsfrie perioder og effektiv rente på så lite som 8-10%.

Ulempe 1: Forbrukslån er dyre

Hvis det bare hadde vært fordeler med forbrukslån hadde vi ikke sett noen av dem på markedet. Långiverne må tjene penger de også, og dette medfører selvfølgelig en del ulemper for deg som låntaker. Fordi forbrukslån som nevnt er lån uten sikkerhet er de også lån med høy risiko. Når långiver kun har inntekt og betalingshistorikk å gå etter blir de nødt til å gi uttrykk for denne risikoen et sted. Det gjør de i den skyhøye renten på forbrukslån. Man kan selvfølgelig skyte gullfuglen og få et fantastisk rentetilbud på lånesøknaden. Men som oftest ligger effektiv rente på forbrukslån på mellom 15% og 20%.

I tillegg til renteutgiftene kommer også forbrukslån med både etableringsgebyr og termingebyrer. Disse påvirker den effektive renten på lånet. Nedbetalingstiden på et forbrukslån vil også ha stor innvirkning på totalkostnaden. Jo lengre denne er, jo mer vil du måtte betale i renter gjennom nedbetalingsperioden din. Forbrukslån er med andre ord blant de dyreste lånene på markedet.

Ulempe 2: Forbrukslån senker kredittscoren din

Kredittscore er en poengsum, som oftest fra 0-100, som registreres på norske forbrukere fra år til år av kredittopplysningsbyråene. Denne er et uttrykk for hvor sannsynlig det er at du vil pådra deg en betalingsanmerkning innen 12 måneder. Det er en rekke faktorer som påvirker kredittscoren din, og algoritmene som brukes av kredittopplysningsbyråene er svært avanserte. Imidlertid vil en stor endring i inntekt, hyppig adresse-endring, alder og betalingsanmerkninger alle ha mye å si.

En annen viktig faktor i kredittscoren du tildeles er gjeldsgraden din. Dette betyr hvor mye gjeld du har i forhold til inntekten din. Når du tar opp et forbrukslån vil dette altså bidra til å senke kredittscoren din. Jo større beløpet er, jo høyere gjeldsgrad vil du ha. Hvis du da skal søke om en tjeneste hos et selskap som gjennomfører kredittsjekk kan dette være negativt. I verste fall vil du få avslag på søknaden dersom betalingsevnen din ikke anses som god nok.

Ulempe 3: Forbrukslån gjør hverdagsøkonomien trangere

Vi har allerede sett at forbrukslån er dyre lån. Med høye renter og omfattende avgifter blir totalkostnaden for lånet stor. Dette medfører at et forbrukslån gjør hverdagsøkonomien trangere. Med mindre dere er villige til å ha en lang nedbetalingsperiode, med en høyere totalkostnad, koster forbrukslån fort noen tusen kroner i måneden. Det virker kanskje ikke som så mye penger i det store og hele. Men det er viktig å ta i betraktning hvilke andre områder pengene må tas fra.

Betyr forbrukslånet at dere får mindre mulighet til å spare? At det blir mer krevende å betale ned på for eksempel boliglånet? Alle månedsregninger bidrar til en trangere økonomisk hverdag. Slik er det også med avdragene på forbrukslån. Før man låner er det derfor viktig at man tar innover seg hvilke konsekvenser lånet vil ha. Kanskje får dere penger til en drømmeferie eller oppussing av badet på kort sikt. Men i det lange løp vil forbrukslån uansett koste dyre dommer.