Vilkår & betingelser

  • 1 Behandling av personopplysninger

Når du sender inn en lånesøknad til Sumo Finans, for eksempel, via internett, telefon eller på annen måte, vil den personlige informasjonen du oppgir, bli registrert i vår kundedatabase og brukes til administrasjon og gjennomgang av din lånesøknad for forbrukslån. Informasjonen kan også brukes for markeds- og kundeanalyse og utvikling av Sumo Finans sin tjenester og i markedsføringsøyemed.

Personnummer må være registrert for at det ikke skulle være noen tvil om identiteten din. Relevant personlig informasjon om tidligere lån / kreditt fra en potensiell långiver kan samles og registreres. Samarbeidspartnere til Sumo Finans kan samle kredittopplysninger. Sumo Finans tar ingen kredittavgjørelse, men formidler bare opplysningene til forretningspartnere, slik at potensielle långivere kan vurdere din lånesøknad.

Personlig informasjon kan registreres i databasen til Sumo Finans sine samarbeidspartnere og brukes til administrasjon og gjennomgang av din lånesøknad. Sumo Finans vil behandle dine personopplysninger konfidensielt. I forbindelse med din lånesøknad, blir du automatisk medlem av Sumo Finans nyhetsbrev. Sumo Finans vil lagre personlige data og kan i fremtiden kontakte deg med informasjon om nye tjenester eller tilbud. Ved innsending av din lånesøknad om lån uten sikkerhet, samtykker du i at dine personlige opplysninger blir behandlet som ovenfor.

  • 2 Samtykke til kredittsjekk

Jeg / Vi gir samtykke til at Sumo Finans og våre bank partnere om mulig kan sende elektronisk gjenpartsbrev pr sms og e-post.

Jeg / Vi erkjenner at søknaden og kredittinformasjon kan sendes via Internett til oppgitte adressen.

Jeg / Vi forstår at kredittopplysninger samles inn av Sumo Finans og av våre samarbeidspartnere.

Jeg / Vi er også klar over at Sumo Finans ikke tar noen kreditt beslutninger, dette gjør våre samarbeids banker.

Jeg / Vi gir fullmakt til Sumo Finans til å samle inn kreditt godkjenning og ytterligere informasjon fra banker og långivere.

  • 3 Begrensning av Sumo Finans ansvar

Sumo Finans er ikke ansvarlig for skader som skyldes norsk eller utenlandsk lovgivning, norsk eller utenlandsk myndighet, krig, streik, blokader, boikott, lockout eller andre lignende omstendigheter. De forbehold med hensyn til streik, boikott og lockout gjelder også dersom Sumo Finans selv blir utsatt for lignende. Skader som oppstår i andre tilfeller skal ikke erstattes av Sumo Finans. Sumo Finans er ikke ansvarlig i noen omstendigheter for følgeskader.

Før du søker, er det viktig at du tenker gjennom dine inntekter og utgifter, slik at du kan se hva du har råd til. En enkel måte å gjøre dette på er å bruke forbrukerrådet sitt husstands budsjett og vår forbrukslånkalkulator. Du trenger ikke vise oss din beregning. Dette er din avgjørelse.

  • 4 Disclaimer

Som finansagent for banker og andre långivere skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de kredittinstitusjoner vi samarbeider med. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn.

Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra de kredittinstitusjoner vi samarbeider med på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godgjørelse fra andre enn vedkommende långivere, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens og andre långivere plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende kredittinstitusjon. Dersom långivare eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende långivere.

Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.