Lånebeløp
Angi ønsket lån
Om deg
Oppgi persondetaljer
Om husholdningen
Arbeidsforhold & utdanning
Nåværende lån
Gjeldsopplysninger
Bekreft lånesøknad
Se over og bekreft søknad
Steg 1 / 4
Neste
Steg
1 / 5

Søknadsskjema

 • Tjenesten er i en testfase
 • Din søknad vil ikke sendes
 • Dine data blir ikke lagret
Lånebeløp:
Ønsket lånebeløp:
kr
Refinansiering:
kr
Totalt lånebeløp, inkl. refinansiering:
kr
Nedbetalingstid:
fra kr*
Månedsbetaling
Vil du refinansiere/samle gjeld?
Lær mer om refinansiering:
Hva er refinansiering?
Av totalt lånebeløp, hvor mye skal gå til å refinansiere/samle lån?
Lånebeløp til refinansiering:
Angi nedbetalingstiden på nåværende lån. Om du har flere lån angi den lengste nedbetalingstiden.
Nedbetalingstid på nåværende lån:

Spørsmål og svar

 • Hvorfor benytte Sumo Finans?
  Enten du skal ta opp et nytt lån til å bruke til hva du vil, eller om du ønsker å refinansiere  eksisterende gjeld fra kredittkort eller andre lån, er det fordelaktig å bruke Sumo Finans til å søke. Dett er fordi du med vår løsning kan få tilbud fra opptil 15 forskjellige långivere. Det gjør at du kan være sikrere på at du får de beste vilkårene for ditt nye lån. Vi blander oss ikke inn i hva du bruker pengene til.
 • Hva er forbrukslån?
  Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det vil si at du da ikke behøver å stille med eiendeler som sikkerhet for å få innvilget lånet. Dersom lånet blir misligholdt, vil ikke långiver ha rett til å selge dine eiendeler, i form av bolig, bil eller andre eiendeler. Dette betyr at forbrukslån medfører høyere risiko for banken, som igjen gjenspeiles i lånerenten.
 • Hva er refinansiering?
  Hvis du har flere forskjellige kredittkort eller smålån kan det være en stor fordel å refinansiere hele gjelden, og samle gjelden under ett lån. Med refinansiering hos Sumo Finans får du tilbud fra 15 forskjellige långivere, og du kan selv velge det beste tilbudet. Slipp å ha for mange forskjellige låneavdrag ved å samle gjelden din, og spar penger samtidig ved å bedre lånevilkårene ved å søke refinansiering gjennom Sumo Finans.
 • Hvilke banker samarbeider vi med?
  Vi samarbeider med Sambla AS som sender lånesøknaden ut til 15 forskjellige långivere for Sumo Finans. På nåværende tidspunkt samarbeider Sambla AS med følgende långivere og banker: Avida Finans, BB Bank, Collector Bank, Easybank, Gjensidige Bank, Ikano Bank, Komplett Bank, Santander Consumer Bank, Resurs Bank, Instabank, Entercard, Nordax Bank, Optin Bank, Bra Bank og MyBank.
 • Hvem kan søke om lån?
  Du må være minst 18 år gammel og ha en fast månedlig inntekt på minst 10 000 kroner. Du må ha vært folkeregistrert i Norge i minst ett år. Det er en fordel, men ikke et absolutt krav, at du ikke har noen betalingsanmerkninger.
 • Hvor mye kan jeg låne?
  Du kan låne opp til 500 000 kroner. Hvilket beløp en bank eller långiver er villig til å låne ut, avhenger av mange faktorer. For å være villige til å låne ut høyere beløp, er de fremfor alt opptatt av hvor mye du har igjen å leve for hver måned etter at du har betalt de faste utgiftene.
 • Hvor raskt får jeg svar fra bankene?
  Innen 24 timer er alle tilbud fra bankene innhentet.
 • Hva koster det å låne?
  Den laveste renten bankene våre kan tilby er 6,19 % og den fastsettes individuelt på grunnlag av den økonomiske situasjonen din. Alle banker gjør ulike vurderinger og derfor er det lurt å sammenligne mange banker og långivere.
 • Når vil pengene komme inn på konto?
  Så snart søknaden din har blitt godkjent vil det gå mellom 1-3 bankdager før pengene er utbetalt til kontoen din etter du har signert det tilbudet som du velger.
 • Hvordan tilbakebetaler jeg lånet?
  Du betaler tilbake på lånet hver måned i henhold til tilbakebetalingstiden du har valgt. Du kan også velge å tilbakebetale hele lånet på en gang dersom du ønsker det.
 • Kan jeg låne med anmerkninger?
  Ja, du har likevel en sjanse til å få lån selv med betalingsanmerkninger. Men da må du ha en fast månedslønn på minst 10 000 kroner og du må ikke ha noen utestående gjeld hos et inkassoselskap.
 • Hvordan er tjenesten gratis?
  Sumo Finans får en godtgjørelse av den lånegiveren som du eventuelt velger lån fra.
* Renten er flytende og fastsettes individuelt. For et annuitetslån på 100 000 nok over 9 år, nominell rente 6,95% og 0 nok i avdrag / avia skatt, blir effektiv rente 7,18%. Total kostnad: 127.764 nok. Eller 1.183 nok / måned fordelt på 108 måneder.

Informasjon om deg

Personnummer
Mobilnummer
E-post
Utdanning
Grunnskole
Høyskole / Universitet i 3 år
Høyskole / Universitet i mer enn 3 år
Sivilstatus
Gift
Enslig/Singel
Samboer
Antall barn
0
1
2
3
4
5
6
Vil du legge til medsøker?

Informasjon om medsøker

Personnummer
Mobilnummer
E-post
Utdanning
Grunnskole
Høyskole / Universitet i 3 år
Høyskole / Universitet i mer enn 3 år
Sivilstatus
Gift
Enslig/Singel
Samboer
Antall barn
0
1
2
3
4
5
6
Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling

Informasjon om husholdningen din

Arbeidsforhold
Fast ansatt (privat sektor)
Fast ansatt (offentlig sektor)
Selvstendig næringsdrivende
Timeansatt
Student
Pensjonist
Uføretrygdet
Attføring/AAP/Rehabilitering
Arbeidsledig
Dessverre tilbyr ikke våre samarbeidsbanker lån til studerende eller arbeidsløse
Arbeidsgiver
Ansatt siden år
Tidligere enn 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Pensjonist siden år
Tidligere enn 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Uføretrygdet siden år
Tidligere enn 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Rehabilitering siden år
Tidligere enn 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Arbeidsledig siden år
Tidligere enn 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Årsinntekt før skatt
Månedsinntekt etter skatt
Ektefelles/Samboers årsinntekt før skatt
Boligstatus
Leietaker/Bor hos samboer
Eier egen bolig
Leier rom
Forelder
Bokostnader per måned
Husleie pr måned
Månedlig leieinntekt
Adresse siden år
Tidligere enn 2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Informasjon om husholdningen til medsøker

Arbeidsforhold
Fast ansatt (privat sektor)
Fast ansatt (offentlig sektor)
Selvstendig næringsdrivende
Timeansatt
Student
Pensjonist
Uføretrygdet
Attføring/AAP/Rehabilitering
Arbeidsledig
Dessverre tilbyr ikke våre samarbeidsbanker lån til studerende eller arbeidsløse
Arbeidsgiver
Ansatt siden år
Tidligere enn 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Pensjonist siden år
Tidligere enn 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Uføretrygdet siden år
Tidligere enn 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Rehabilitering siden år
Tidligere enn 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Arbeidsledig siden år
Tidligere enn 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Årsinntekt før skatt
Månedsinntekt etter skatt
Ektefelles/Samboers årsinntekt før skatt
Boligstatus
Leietaker/Bor hos samboer
Eier egen bolig
Leier rom
Forelder
Bokostnader per måned
Husleie pr måned
Månedlig leieinntekt
Adresse siden år
Tidligere enn 2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling

Nåværende lån/gjeld

Angi i kr – også de lånene som eventuelt skal refinansieres

Nåværende lån/gjeld – inklusive medsøkers

Angi i kr – også de lånene som eventuelt skal refinansieres

Totalt boliglån og fellesgjeld
Din del av totalt boliglån (%)
Jeg står ikke på boliglånet – 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Forbrukslån – Gjenstående gjeld
Bil/Båt/MC-gjeld – Din andel
Benyttet kredittkort
Studielån – Gjenstående gjeld
Total gjeld
0
kr
Total gjeld ekskludert boliglån
0
kr
Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling

Oppsummering

Totalt lånebeløp
kr
Kostnad per måned
kr*
Andel lån til refinansiering
kr
* Renten er flytende og fastsettes individuelt. For ett annuitetslån på 140 000 kr med 5 års løpetid, nominell rente 13,18 % og 0 kr i etablerings-/termingebyr, blir den effektive renten 14,01 %. Totalkostnad: 191 901 kr. Månedskostnad: 3199 kr fordelt på 60 nedbetalinger.
Kontonummer (for utbetaling av lånet)
Ditt personvern er ivaretatt: Alle skjemadata krypteres over en sikker tilkobling

Spørsmål og svar

 • Hvorfor benytte Sumo Finans?
  Enten du skal ta opp et nytt lån til å bruke til hva du vil, eller om du ønsker å refinansiere  eksisterende gjeld fra kredittkort eller andre lån, er det fordelaktig å bruke Sumo Finans til å søke. Dett er fordi du med vår løsning kan få tilbud fra opptil 15 forskjellige långivere. Det gjør at du kan være sikrere på at du får de beste vilkårene for ditt nye lån. Vi blander oss ikke inn i hva du bruker pengene til.
 • Hva er forbrukslån?
  Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det vil si at du da ikke behøver å stille med eiendeler som sikkerhet for å få innvilget lånet. Dersom lånet blir misligholdt, vil ikke långiver ha rett til å selge dine eiendeler, i form av bolig, bil eller andre eiendeler. Dette betyr at forbrukslån medfører høyere risiko for banken, som igjen gjenspeiles i lånerenten.
 • Hva er refinansiering?
  Hvis du har flere forskjellige kredittkort eller smålån kan det være en stor fordel å refinansiere hele gjelden, og samle gjelden under ett lån. Med refinansiering hos Sumo Finans får du tilbud fra 15 forskjellige långivere, og du kan selv velge det beste tilbudet. Slipp å ha for mange forskjellige låneavdrag ved å samle gjelden din, og spar penger samtidig ved å bedre lånevilkårene ved å søke refinansiering gjennom Sumo Finans.
 • Hvilke banker samarbeider vi med?
  Vi samarbeider med Sambla AS som sender lånesøknaden ut til 15 forskjellige långivere for Sumo Finans. På nåværende tidspunkt samarbeider Sambla AS med følgende långivere og banker: Avida Finans, BB Bank, Collector Bank, Easybank, Gjensidige Bank, Ikano Bank, Komplett Bank, Santander Consumer Bank, Resurs Bank, Instabank, Entercard, Nordax Bank, Optin Bank, Bra Bank og MyBank.
 • Hvem kan søke om lån?
  Du må være minst 18 år gammel og ha en fast månedlig inntekt på minst 10 000 kroner. Du må ha vært folkeregistrert i Norge i minst ett år. Det er en fordel, men ikke et absolutt krav, at du ikke har noen betalingsanmerkninger.
 • Hvor mye kan jeg låne?
  Du kan låne opp til 500 000 kroner. Hvilket beløp en bank eller långiver er villig til å låne ut, avhenger av mange faktorer. For å være villige til å låne ut høyere beløp, er de fremfor alt opptatt av hvor mye du har igjen å leve for hver måned etter at du har betalt de faste utgiftene.
 • Hvor raskt får jeg svar fra bankene?
  Innen 24 timer er alle tilbud fra bankene innhentet.
 • Hva koster det å låne?
  Den laveste renten bankene våre kan tilby er 6,19 % og den fastsettes individuelt på grunnlag av den økonomiske situasjonen din. Alle banker gjør ulike vurderinger og derfor er det lurt å sammenligne mange banker og långivere.
 • Når vil pengene komme inn på konto?
  Så snart søknaden din har blitt godkjent vil det gå mellom 1-3 bankdager før pengene er utbetalt til kontoen din etter du har signert det tilbudet som du velger.
 • Hvordan tilbakebetaler jeg lånet?
  Du betaler tilbake på lånet hver måned i henhold til tilbakebetalingstiden du har valgt. Du kan også velge å tilbakebetale hele lånet på en gang dersom du ønsker det.
 • Kan jeg låne med anmerkninger?
  Ja, du har likevel en sjanse til å få lån selv med betalingsanmerkninger. Men da må du ha en fast månedslønn på minst 10 000 kroner og du må ikke ha noen utestående gjeld hos et inkassoselskap.
 • Hvordan er tjenesten gratis?
  Sumo Finans får en godtgjørelse av den lånegiveren som du eventuelt velger lån fra.
* Renten er flytende og fastsettes individuelt. For et annuitetslån på 100 000 nok over 9 år, nominell rente 6,95% og 0 nok i avdrag / avia skatt, blir effektiv rente 7,18%. Total kostnad: 127.764 nok. Eller 1.183 nok / måned fordelt på 108 måneder.
Forrige
Neste

Tjenesten lanseres 21. februar, så din søknad ble dessverre ikke sendt.

Vi lagrer ingen data som du har utfylt i søknaden din, så du trenger ikke å bekymre deg for dine personopplysninger. Vennligst kom igjen senere!