Forbrukslån Søknadsskjema

HVA ER FORBRUKSLÅN?

Seguro er sertifisert av Norton og vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av data. Vi kan derfor garantere at informasjonen din er trygg til enhver tid

Låneformål
1
Person-
opplysninger
2
Boforhold
3
Arbeids-
forhold
4
Økonomi
5
Lånebeløp:
Ønsket lånebeløp:
kr
Refinansiering:
kr
Totalt lånebeløp, inkl. refinansiering:
kr
Nedbetalingstid:
12 år
12 år
24 år
36 år
48 år
60 år
72 år
kr
Estimert månedsbetaling
Personnummer
Fyll inn ditt personnummer – 11 siffer
Mobiltelefon
Epost
Medsøker

Medsøker

Partner Personnummer
Fyll inn ditt personnummer – 11 siffer
Partner Mobiltelefon
Partner Epost

Personopplysninger

Kontonummer
Antall barn
Sivilstatus
Gift
Enslig/Singel
Samboer

Medsøker

Antall barn
Sivilstatus
Gift
Enslig/Singel
Samboer

Boforhold

Boforhold
Leietaker
Eier egen bolig
Foreldrer / Leier rom
Adresse siden år
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Medsøker

Boforhold
Leietaker
Eier egen bolig
Foreldrer / Leier rom
Adresse siden år
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Arbeidsforhold

Arbeidsgiver
Arbeidsstatus
Fast ansatt/privat sektor
Fast ansatt/offentlig sektor
Selvstendig næringsdrivende
Pensjonist
Time ansatt
Attføring/AAP/rehabilitering
Arbeidsledig
Uføretrygdet
Ansatt siden
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Utdanning
Grunnskole
Videregående
Videregående / universitet i 3 år
Videregående / Universitet i mer enn 3 år

Medsøker

Arbeidsgiver
Arbeidsstatus
Fast ansatt/privat sektor
Fast ansatt/offentlig sektor
Selvstendig næringsdrivende
Pensjonist
Time ansatt
Attføring/AAP/rehabilitering
Arbeidsledig
Uføretrygdet
Ansatt siden
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Utdanning
Grunnskole
Videregående
Videregående / universitet i 3 år
Videregående / Universitet i mer enn 3 år

Økonomi

Vill du refinansiere/samle gjeld?
Nedbetalingstid
12 år
12 år
24 år
36 år
48 år
60 år
72 år
Bil/Båt/MC gjeld - Din andel (kr)
Benyttet Kredittkort (kr)
Størrelse på privatlån om den eksisterer
Har du studielan?
Har du andre inntekter?
Totalt boliglån
Del av boliglån
Bokostnader per måned
Månedlig leieinntekt
Arsinntekt for skatt

Medsøker

Totalt boliglån
Del av boliglån
Bokostnader per måned
Månedlig leieinntekt
Arsinntekt for skatt