Forbrukslån Søknadsskjema

HVA ER FORBRUKSLÅN?

Seguro er sertifisert av Norton og vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av data. Vi kan derfor garantere at informasjonen din er trygg til enhver tid

Låneformål
1
Person-
opplysninger
2
Boforhold
3
Arbeids-
forhold
4
Økonomi
5
Bekreft
6
Lånebeløp:
Ønsket lånebeløp:
kr
Refinansiering:
kr
Totalt lånebeløp, inkl. refinansiering:
kr
Nedbetalingstid:
1 år
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år
kr
Estimert månedsbetaling
Låneformål
Refinansiering
Forbruk
Bil
Båt
Oppussing
Reise
Anne
Personnummer
Fyll inn ditt personnummer – 11 siffer
Mobiltelefon
Epost

Personopplysninger

Fornavn
Etternavn
Kontonummer
Sivilstatus
Singel
Samboer
Gift
Separert
Enke/enkemann
Medsøker:
Forhold til lånetaker
Familie
Venn
Kollega
Annet

Medsøkeropplysninger

Fornavn
Etternavn
Personnummer
Fyll inn ditt personnummer – 11 siffer
Epost
Mobil
Norsk statsborger:
Bodd i Norge siden
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Bor med leietaker:
Boforhold
Selveiet
Leier
Borettslag
Hos foreldre
Annet
Adresse
Postnummer
Poststed
Utdanning
Grunnskole
Videregående
Høyskole/universitet inntil 3 år
Høyskole/universitet mer enn 3 år
Arbeidsforhold
Privat sektor
Offentlig sektor
Selvstendig næringsdrivende
Pensjonist
Uføretrygdet
Arbeidsledig
Student
Arbeidsavklaringspenger
Vikar
Arbeidsgiver
Arbeidstittel
Ansatt siden:
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Månedsinntekt etter skatt
Månedsinntekt før skatt

Boforhold

Boforhold
Selveier
Leier
Borettslag
Hos foreldre
Annet
Adresse
Postnummer
Poststed
Bodd på adressen siden
Grunnskole
Videregående
Høyskole/universitet inntil 3 år
Høyskole/universitet mer enn 3 år
Norsk statsborger:
Bodd i Norge siden
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
Salgsverdi bolig

Boforhold Selveier

Antall barn i hus
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Barnebidrag per måned

Arbeidsforhold

Utdanning
Grunnskole
Videregående
Høyskole/universitet inntil 3 år
Høyskole/universitet mer enn 3 år
Utdanning
Privat sektor
Offentlig sektor
Selvstendig næringsdrivende
Pensjonist
Uføretrygdet
Arbeidsledig
Student
Arbeidsavklaringspenger
Vikar

Arbeidsforhold Privat

Arbeidstittel
Arbeidsgiver

Arbeidsforhold Privat

Ansatt siden:
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Ansatt fram til:
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Arbeidsforhold Pensjonist

Pensjonist siden:
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Arbeidsforhold Uføretrygdet

Uføretrygdet siden:
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Arbeidsforhold Arbeidsledig

Arbeidsledig siden:
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Arbeidsforhold Student

Student siden:
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Arbeidsforhold Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger siden:
År
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Økonomi

Har du betalingsanmerkninger:
Arsinntekt for skatt
Arsinntekt etter skatt
Samboers arsinntekt for skatt

Økonomi 1

Mottar du barnebidrag?
Barnebidrag per måned

Økonomi 2

Har du leieinntekter?
Leieinntekter per måned

Økonomi 3

Har du andre inntekter?
Inntektskilde
Inntekt per år

Økonomi 4

Har du boliglan?
Gjenstående lånebeløp
Kostnad per måned (renter og avdrag)
Ansvarlig for lånet
Hovedsøkerm
Medsøker
Delt med partner
Delt med ektefelle

Økonomi 5

Har du studielan?
Gjenstående lånebeløp
Kostnad per måned (renter og avdrag)
Ansvarlig for lånet
Hovedsøkerm
Medsøker
Delt med partner
Delt med ektefelle

Økonomi 6

Har du billan?
Gjenstående lånebeløp
Kostnad per måned (renter og avdrag)
Ansvarlig for lånet
Hovedsøkerm
Medsøker
Delt med partner
Delt med ektefelle

Økonomi 7

Har du kredittkortgjeld eller forbrukslan?