Hjem Personlig økonomi Hva er variabel rente?

Hva er variabel rente - Sumo Finans

Hva er variabel rente?

Marius Thauland Oppdatert 22.10.2020 FAQ

Når man skal låne penger, har man som oftest et valg om man vil ha variabel rente på lånet, eller ikke. En variabel rente følger markedet. Hvis styringsrenten settes opp, vil ofte din rente følge etter. Dette gjelder også når styringsrenten settes ned. Til en hver tid vil de fleste banker tilby deg at du kan låse renten over 1, 3 eller 5 år. Det de da gjør, er å forsøke å anslå hvilken vei renten vil gå over tid, og så sette en pris på en fastrente i forhold til det. De benytter som oftest litt sikkerhetsmargin for å ta høyde for usikkerhet. Det vil si at hvis det er forventet at renten skal øke, vil fastrenten være høyere enn den variable renten, og motsatt. I perioder hvor man forventer at renten skal gå ned, kan det dermed skje at fastrentetilbudet er lavere enn den variable renten. Da kan det være fristende å velge dette.