Hjem Personlig økonomi Hva er styringsrente?

Hva er styringsrente

Hva er styringsrente?

Marius Thauland Oppdatert 22.10.2020 FAQ

Styringsrenta er rentenivået som til en hver tid settes av sentralbanken. Den skal indikere hvilket nivå bankene setter på utlån til sine kunder. Det betyr ikke at renten på bankers utlån skal være den samme som styringsrenta, men retningen styringsrenta endres, indikerer om bankene bør øke eller senke sine utlånsrenter. Det er også mulig for banker å endre rentene utenom denne, men de må ha en begrunnelse for en slik endring. For at en bank skal fortsette å være konkurransedyktig, så bør de følge det andre banker gjør. Den beste indikasjonen på hva andre banker gjør, er hva som skjer med styringsrenten. Om styringsrenten går opp, vil ofte bankene også til slutt sette opp sine utlånsrenter. Men det kan variere hvilken bank som tør å være den første som setter opp renten. De har ingen garanti for at de andre følger etter. Når styringsrenten går ned, er presset høyt i markedet for at bankene skal følge etter. De venter gjerne så lenge de tør, men det kan være et konkurransefortrinn å være den første banken som velger å følge styringsrenta.

Utlånsmarkedet er et veldig konkurranseutsatt marked. Kundene velger å låne penger der det er billigst når det er mange tilbud på markedet.