Hva er refinansiering?

Hva er refinansiering?

Refinansiering er et mye omtalt ord i dagens økonomimarked. I mange situasjoner kan dette være et godt alternativ som potensielt kan spare deg for mye penger. For at du skal få så mye som mulig ut av refinansieringen er det viktig at du forstår hvordan dette konseptet fungerer. Da kan du også gjøre en nøyaktig vurdering av hvordan du kan benytte deg av løsningen. Her får du svar på seks ofte stilte spørsmål om refinansiering.

Så hva er refinansiering?

Refinansiering handler i prinsippet om å gjøre om på eksisterende gjeld. Målet er å skaffe seg bedre vilkår og en lavere rente ved hjelp av alternativet. Som oftest gjør man dette ved å ta opp et nytt lån og bruke lånebeløpet til å innfri gjelden man har på bok. Når det er snakk om gjeld uten sikkerhet kan refinansiering være spesielt gunstig. Her er det ofte høy rente på lånene og dersom man kan begrense denne vil kostnadene reduseres betraktelig. Da er det også lettere å bli kvitt gjelden raskere. Gjeld med sikkerhet er noe mer omfattende å få refinansiert, og her gjør man som oftest refinansieringen i samarbeid med eksisterende långiver. Dersom du vurderer refinansiering avhenger vinsten av bedring av vilkårene du har i dag. Det er altså noen situasjoner hvor refinansiering blir mer besparende enn andre. Hvis du allerede har et gunstig lån er det lite sannsynlig at det vil bedres ved å refinansiere.

Svaret på hva refinansiering egentlig er, er altså at du samler lån til ett nytt lån. Du får ett lån å forholde deg til. og forhåpentligvis også langt bedre renter.

Når er det lurt å refinansiere?

Refinansiering er spesielt lurt i disse situasjonene:

  • Når du har mer enn ett lån uten sikkerhet
  • Når det er lenge siden du tok opp lånet ditt
  • Når kredittscoren din har bedret seg siden du tok opp lånet
  • Når rentemarkedet har endret seg

Hvor gunstig refinansiering er handler om et knippe faktorer. Først og fremst skal du se etter renten du har i dag og renten du kan få ved å refinansiere. Dersom du for eksempel sitter med kredittkortgjeld det vil ta deg en del tid å nedbetale kan refinansiering med et forbrukslån gi deg en mye bedre rente. Tommelfingerregelen, både på lån med og uten sikkerhet, er at jo mindre du betaler i renter, jo raskere kan du kvitte deg med lånet ditt.

Refinansiering vil også avhenge av tidsperspektivet på gjelden din. Hvis du eksempelvis tok opp et forbrukslån for fem år siden er det mye som kan ha forandret seg. Du kan ha fått høyere inntekt og dermed en bedret kredittscore. Rentemarkedet kan også ha endret seg i din favør. Og hvis du har mer enn ett lån uten sikkerhet vil det være spesielt lurt å refinansiere. Da får du en mer oversiktlig privatøkonomi og slipper å betale dobbelt opp med renter og gebyrer.

Hvordan refinansierer man kredittkortgjeld?

Kredittkortgjeld er noe av den dyreste gjelden du kan sitte med i dag. Utestående beløp på kredittkort, altså kreditt du utsetter, har gjerne en effektiv rente på mellom 20% og 25%. Hvis du i tillegg fortsetter å skyve gjelden foran deg vil rentene forrente seg, og du ender opp med å betale rentes rente. For å refinansiere kredittkortgjeld er det enklest å søke om et forbrukslån. Her er det viktig at du forsikrer deg om at rentetilbudet på forbrukslånet er betraktelig lavere enn det du har på kredittkortgjelden. Når du mottar lånebeløpet ditt bruker du pengene til å kvitte deg med det du har utestående på kredittkortet. Da sitter du igjen med en lavere rente, samt et fast månedsavdrag å forholde deg til. På denne måten forsikrer du deg om at gjelden blir nedbetalt konsekvent, og at den blir billigere å betjene.

Hvordan refinansierer man forbrukslån og smålån?

Du refinansierer forbrukslån og smålån ved å ta opp et nytt forbrukslån og bruke lånebeløpet til å nedbetale eksisterende gjeld. Når du skal refinansiere forbrukslån og smålån er det spesielt viktig at du gjør en grundig sjekk av vilkårene du har i dag. Det er ikke sikkert at du klarer å finne en refinansieringsløsning som vil være gunstig. Hvis du derimot har flere smålån på bok hos forskjellige långivere vil refinansiering nesten alltid lønne seg. Rentetilbudet du mottar på forbrukslån vil avhenge av lånebeløpet ditt. Det betyr at to mindre smålån med høy rente vil få en lavere rente dersom du kombinerer dem i ett forbrukslån.

Hvis det har gått en stund siden du tok opp forbrukslånet ditt kan det også hende at refinansiering vil lønne seg. Uansett er det viktig at du følger godt med på rentemarkedet og holder styr på renten du faktisk betaler i dag. Desto mindre du betaler i renter på forbrukslån, desto mer kan du betale ned i tillegg til månedsavdragene dine. Da blir totalkostnaden på lånet ditt billigere fordi du kvitter deg med det raskere.

Hvordan refinansierer man lån med sikkerhet?

Når det har gått en stund siden du tok opp boliglånet ditt kan det godt hende at det vil lønne seg å refinansiere det. Rentetilbudet du mottar fra banken på lån med sikkerhet avhenger i stor grad av gjeldsgraden på boligen din. Dette er hvor mye av boligens verdi som er bundet opp i lånebeløpet ditt. Hvis det har gått noen år siden du tok opp boliglånet har denne graden sannsynligvis forandret seg. Det er både fordi lånet har blitt mindre og fordi boligen kan ha steget i verdi.

Refinansiering av lån med sikkerhet bør derfor starte med en ny verdivurdering av huset, hytta eller bilen du ønsker å refinansiere lånet på. Hvis gjeldsgraden har endret seg kan du deretter gå til banken med verdivurderingen. Når mindre av boligen er belånt tar banken en lavere risiko med lånet, og renten kan dermed senkes. Det er sannsynlig at du vil få tilbud om refinansiering i banken du har i dag, men du kan også se på mulighetene hos andre långivere.

Hva må jeg huske på når jeg skal refinansiere?

Som nevnt er det viktigste å huske på når du skal refinansiere at du får bedre vilkår med det nye lånet ditt. Formålet med refinansiering er at lånet skal bli billigere totalt sett. Derfor må du huske på å gjøre en grundig sjekk av rentemarkedet. Det er også lurt å benytte seg av en anbudsside når du skal søke om refinansiering. Disse finnes til lån både med og uten sikkerhet. Her fyller du ut én søknad og mottar flere lånetilbud i retur. Ettersom du får et helhetlig bilde av alternativene dine kan du velge det beste refinansieringslånet. Husk i tillegg på at det går an å prute med eksisterende långiver, også på lån uten sikkerhet. Hvis kredittscoren din har endret seg eller mye av lånet er nedbetalt kan det godt hende at du slipper å flytte på lånet ditt.