Hjem Personlig økonomi Hva er purregebyr?

hva er purregebyr

Hva er purregebyr?

Marius Thauland Oppdatert 22.10.2020 FAQ

Purregebyr er et gebyr mange firmaer velger å legge til på en faktura for å dekke ekstrakostnader ved å sende ut en ekstra påminnelse til deg om du ikke har betalt det du skylder. Det er fastsatte grenser for hvilket beløp purregebyret kan være på, og det er også grenser for hvor mange ganger man kan belaste kunden for et purregebyr på en regning. Leverandøren kan sende ut så mange purringer de ønsker, men bare to kan belastes med purregebyr. Dette er en beskyttelse for kunden mot at man ikke skal risikere at regningen vokser mer enn nødvendig slik at gebyrene i seg selv blir grunnen til at man ikke kan betale. Ikke alle velger å belaste kundene med purregebyrer, men satser heller på vennlige påminnelser.

Det er ikke noen krav for firmaer og sende ut purringer før de sender ut et inkassovarsel. Om en sak går til inkasso, så blir gebyrene en god del høyere enn hva som er maksgrensen for purringer. Men på grunn av at det er regler for hvor lang tid det skal gå før en sak kan sendes til inkasso etter at et inkassovarsel sendes ut, så er det mange firmaer som velger å hoppe over purringer og sende inkassovarsel med en gang. På den måten kan de korte inn tiden det tar å få inn forsinkede betalinger om kunden ikke er betalingsvillig. Maksgrensen for gebyr på inkassovarselet, er det samme som for purringene.