Hjem Personlig økonomi Hva er et finansieringsforetak?

Hva er et finansieringsforetak SumoFinans

Hva er et finansieringsforetak?

Marius Thauland Oppdatert 22.10.2020 FAQ

Et finansieringsforetak er en bedrift som tilbyr lån og kredittkort til andre bedrifter og til privatpersoner. De er spesielt lisensiert til å tilby denne typen tjenester og må følge regler som gjelder innfor bransjen vedrørende utlån og kredittkort. Disse bedriftene kan være utenlandske selskaper som har tillatelse til å tilby finansieringstjenester i Norge, eller det kan være norske selskaper. Selv om de er lisensiert til å tilby disse tjenestene, så bestemmer selskapet selv hva slags type finansieringstjenester de vil tilby, og hvordan de tilpasser reglene til hvordan de ønsker å tilby sine tjenester bare de holder seg innenfor begrensningene de blir pålagt.

Du vil, for eksempel, finne selskaper som kun finansierer andre virksomheter og ikke tilbyr sine tjenester til privatmarkedet, og du finner noen som kun tilbyr kredittkort og forbrukslån, men ikke boliglån. Grunnen til dette er at det er ofte mer å tjene på forbrukslån og kredittkort, da disse har høyere rentesatser slik at man får inn mer på kort tid. Det betyr også at risikoen er større, men på grunn av at inntektene er såpass høye, så vil det likevel lønne seg. Men alle denne typen bedrifter er finansieringsforetak og må ha de samme tillatelsene for å drive virksomheten sin.