Hjem Personlig økonomi Hva er et årsgebyr?

Hva er årsgebyr

Hva er et årsgebyr?

Marius Thauland Oppdatert 22.10.2020 FAQ

Med årsgebyr menes en kostnad en gang i året for å ivareta en tjeneste. Det kan være et kredittkort, og også et lån. Årsgebyret er en av faktorene som spiller inn som en fordel eller ulempe med et kredittkort. Flere og flere selskaper velger å ta bort årsgebyret fra kredittkort da det i dag er mange gebyrfrie kredittkort på markedet. De kortene som fortsatt har gebyrer, tilbyr enten så gode betingelser ellers at det er verdt å betale for det, eller de vil slite med å kunne konkurrere i markedet. Når et kredittkort er gebyrfritt, kan man beholde det uten at det koster noe, og derfor er det mange som har et kredittkort som de sjelden bruker i tilfelle de skulle trenge det. Det betyr da at leverandøren av kortet tar kostnaden ved å ivareta kontoen din og utstede nye kort hver gang det gamle går ut.

Når du skal vurdere hvilke kredittkort du ønsker å bruke, bør du alltid vurdere alle kostnader. Årsgebyr er en faktor, mens noen i tillegg tar månedsgebyr, fakturagebyr, og gebyr per uttak. De fleste kortleverandører har fjernet gebyr ved betaling for kundene. Alle disse tingene, samt renter, spiller inn på den totale kostnaden ved å benytte et kredittkort.