Hjem Personlig økonomi Hva er effektiv rente?

Hva er effektiv rente

Hva er effektiv rente?

Marius Thauland Oppdatert 22.10.2020 FAQ

Med effektiv rente menes det du faktisk til slutt må betale for et lån. Når du får tilbud om et lån oppgis en rente på dette lånet, som er den andelen du skal betale hvert år av lånebeløpet for å få lånet. Men dette er ikke alt du skal betale. Det er en pris, men det er alltid flere faktorer med for å bestemme hva du faktisk betaler for lånet per år, men oftest som månedlige avdrag. Man bør vurdere alle kostnader når man tar opp et lån, i tillegg til det du faktisk får i skattereduksjon på grunn av lånet. Skattereduksjon får du i forhold til dette oppgitte rentebeløpet.

Når du beregner effektiv rente må du også i tillegg ta med alle gebyrer du betaler til lånetilbyder. Du må som oftest betale gebyrer i tillegg til renter og avdrag. For eksempel, betaler du alltid et etableringsgebyr. Og hver måned vil det i tillegg bli lagt til et månedsgebyr på fakturaen din. Den effektive renten inkluderer disse gebyrene. Når du skal beregne den effektive renten, tar du med det totale rentebeløpet, pluss etableringsgebyr og månedsgebyr, og andelen det totale beløpet da utgjør av lånebeløpet, er den effektive renten. Det er noe komplisert å beregne totalbeløpet renten utgjør av lånebeløpet på et år, da dette legges til en gang i måneden i forhold til hva du skylder på den datoen.